27 lutego 2022

Minimalny wkład własny na kredyt hipoteczny

Jaki jest obecnie minimalny wkład własny na kredyt hipoteczny? Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego? O tym dowiesz się w tym poniżej.

Minimalny wkład własny na kredyt hipoteczny jaki wymagają banki to 10%. W niektórych jest to 20%.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego? Są trzy możliwości.

Pierwsza możliwość to złożenie wniosku kredytowego do jednego z banków

Należy jednak spełnić w nim istotny warunek. Jest nim dodatkowa nieruchomość, która byłaby zabezpieczeniem kredytu. Łączna wartość rynkowa obydwu nieruchomości nie może być mniejsza niż 70% wysokości kredytu.

Przykład. Zakup nieruchomości za 300 000 zł z wkładem własny 0 zł. Zabezpieczeniem będzie nabywana nieruchomość oraz dodatkowa nieruchomość o wartości nie mniejszej niż 128 572 zł. Razem wartość obydwu nieruchomości musi wynieść min. 428 572 zł, ponieważ 428 572 zł X 70% = 300 000 zł.

Nieruchomość, będąca dodatkowym zabezpieczeniem może należeć do innej osoby. Jej właściciel nie uczestniczy w kredycie. Musi wyrazić tylko zgodę na obciążenie jej hipoteką.

Druga możliwość ominięcia wkładu własnego na kredyt hipoteczny wkrótce nastąpi

Jest to uchwalona w zeszłym roku Ustawy o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym. Ten akt prawny zacznie funkcjonować od maja tego roku. Najważniejsze założenia całego programu będzie można wkrótce przeczytać na mojej stronie. 

Trzecia możliwość ominięcia wkładu własnego na kredyt hipoteczny jest zaciągnięcie pożyczki gotówkowej na ten cel

Ale uwaga!!! Metoda ta zawiera kilka istotnych pułapek.

  1. Część banków wymaga udokumentowania posiadania wkładu własnego na etapie złożenia wniosku kredytowego. Należy przedłożyć wyciąg z konta lub przelew zadatku na konto sprzedającego. Potwierdzeniem wkładu własnego jest również zapłacony gotówką zadatek przy podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości.
  2. Pożyczka gotówkowa wpływa na istotne obniżenie zdolności do kredytu hipotecznego. Podczas analizy wniosku kredytowego banki mogą wziąć pod uwagę fakt zadłużenia się klienta na krótko przed rozpoczęciem procesu kredytowego. We wniosku kredytowym klient oświadcza, że środki własne na zakup nieruchomości nie pochodzą z kredytów ani pożyczek.
  3. Dodatkowa rata pożyczki, oprócz raty kredytu hipotecznego wpływa na miesięczne obciążenie budżetu domowego. Wzrost stóp procentowych może spowodować problemy z obsługą dwóch kredytów

Niektórzy eksperci kredytowi, aby ominąć ryzyka opisane powyżej stosują jeszcze inną metodę. Składają wniosek na pożyczkę dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji na kredyt hipoteczny klienta. Również i to rozwiązanie niesie ze sobą inne ryzyko. Po wypłacie kredytu hipotecznego bank co pewien czas monitoruje sytuację kredytową klienta. Dzięki temu uzyska informacje o zaciągnięciu przez niego pożyczki gotówkowej do sfinansowania wkładu własnego. Może być to podstawą do wypowiedzenia umowy kredytowej.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu