1 marca 2022

Oferta miesiąca marca

Za ofertę miesiąca można uznać kredyt hipoteczny jednego z banków, który zaproponował marżę podstawową w wysokości 1,85%. Aby skorzystać z takiej marży należy posiadać wkład własny w wysokości 20% a do kredytu muszą przystąpić dwie osoby posiadające dochód. Ponadto można ją dodatkowo obniżyć o 0,1%, jeśli podpisanie umowy kredytowej nastąpi w ciągu 15 dni od wydanej decyzji kredytowej. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%. Oprocentowanie będzie jeszcze niższe o 0,15% tj. dla pracowników wybranych branż. Dzięki temu ostateczna marża wyniesie 1,6%.

Dodatkowe produkty banku w promocji miesiąca

W ramach oferty promocyjnej należy wykupić pakiet ubezpieczenie na życie za pośrednictwem banku, które wymagane jest w pierwszych trzech latach spłaty kredytu. Koszt ubezpieczenia to 72 zł od każdych 100 tys. kwoty kredytu. Zakres ubezpieczenia jest szeroki i obejmuje zgon, trwałe inwalidztwo, poważne zachorowanie, utratę pracy, pobyt w szpitalu w wyniku NNW. Innym warunkiem jest założenie ROR z przelewem własnym 2 tys. zł./m-c.

Jeśli w kredycie uwzględniane będzie tylko jedno źródło dochodów to ubezpieczenie na życie musi być wykupione na cały okres kredytowania. Wtedy wystarczy nabyć w tym banku podstawowe ubezpieczenie na życie. Jego koszt to 40 zł od każdych 100 tys. kwoty kredytu

Oprócz tego należy wykupić ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem banku. Jego koszt to 7,5 zł miesięcznie od każdych 100 tys. wartości nieruchomości. Można zrezygnować z tego ubezpieczenia i przedstawić własne. Wtedy marża banku wzrasta o 0,1%. Prowadzenie rachunku osobistego wynosi 0 zł, a w przypadku jednej transakcji miesięcznie kartą płatniczą do konta koszt korzystania z niej również wyniesie 0 zł. Marża banku w przypadku jednego dochodu wzrasta o 0,2% a utrzymywanie ubezpieczenia na życie jest w całym okresie kredytowania.

Pracownicy jakich branż objęci są obniżką marży o 0,15% w ofercie miesiąca.

  1. uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków lub uczelni niepublicznych;
  2. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego o zasięgu ogólnopolskim,
  3. instytucji finansowych (banki, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową , fundusze emerytalne).
  4. wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych,
  5. służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Pożarna/Miejska/Gmina Służba Więzienna, Straż Graniczna, Nadleśnictwo)
  6. państwowej służby zdrowia – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej. Także pracownicy w podmiocie leczniczym prowadzonym przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną,
  7. jednostek samorządu terytorialnego -Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy, Poczta Polska S.A., Domy Pomocy Społecznej. Także zatrudnieni w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej , Sądach /Prokuraturach, ZUS, US. Również inne Jednostki Samorządu Terytorialnego np. MPWiK; ZTM; Zarząd Dróg Miejskich)
  8. podmioty, które zawarły z  bankiem TFI S.A. umowy o prowadzenie PPK

Jest to obecnie najtańsza propozycja kredytu hipotecznego na rynku.

.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu