5 kwietnia 2021

10 najczęściej popełnianych błędów przy wyliczenia zdolności kredytowej

Kredyt hipoteczny jest najbardziej złożonym i skomplikowanym produktem kredytowym oferowanym przez banki. Osoby zajmujące się tą dziedziną powinny wykazać się jak największą wiedzą i doświadczeniem. Bardzo dobra znajomość szeroko oferowanych produktów jest tym co odróżnia profesjonalnego eksperta od pośrednika kredytowego.

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest najważniejszym i najtrudniejszym etapem w całym procesie kredytowym. Od niego zależy ostateczny efekt. 

Coraz częściej do mojego biura przychodzą klienci, którzy wcześniej korzystali z usług innych pośredników. Mówią między innymi o problemach z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Niektórzy z nich utracili z tego powodu zadatek. Analizując ich sytuację mogę wskazać dziesięć najczęściej popełnianych błędów przy wyliczaniu zdolności kredytowej.

Zawyżanie wyliczonej zdolności kredytowej

Najczęstszy błąd to przyjmowanie składników dochodów, których banki nie akceptują. Również opieranie się tylko na zaświadczeniu o dochodach wystawione przez pracodawcę w wielu przypadkach jest niewystarczające. Należy je dodatkowo zweryfikować z wpływami na konto i to z okresu ostatnich 12 miesięcy. Często są niższe, ponieważ klienci korzystają w zakładzie pracy z ubezpieczeń czy pożyczek. Bank porównuje wpływy na konto z zaświadczeniem o dochodach. Do zdolności przyjmuje mniejszą z wartości.

Błędne wyliczanie zdolności kredytowej w kalkulatorach bankowych

Umiejętność obsługi skomplikowanych kalkulatorów bankowych stanowi dla wielu osób nie lada wyzwanie. Drobny błąd w obliczeniach może spowodować źle wyliczoną zdolność kredytową. Mimo, że niektóre banki udostępniają instrukcję tych programów to ich obsługa jest niełatwa.  

Ograniczenie wyliczania zdolności kredytowej do 3-4 banków

Wysoki poziom trudności w obsłudze kredytów hipotecznych powoduje, że część pośredników preferuje tylko kilka ofert spośród kilkunastu dostępnych. Pomijane są często korzystniejsze dla klienta produkty hipoteczne, których pośrednik nie zna. Jeśli jakiś bank dokonuje istotnych zmian procedur kredytowych wówczas wielu pośredników przestaje składać do niego wnioski. Wynika to z obawy przed popełnieniem błędów. Preferowane są wtedy, łatwiejsze w obsłudze oferty niekiedy droższych banków.

Brak dostatecznej wiedzy o oferowanych produktach hipotecznych

Pośrednicy otrzymują codziennie wiele informacji o zmianach występujących w bankach. Należy je na bieżąco śledzić i o nich pamiętać, aby uniknąć późniejszych błędów podczas realizacji kredytu.

Błędy w dokumentacji kredytowej

Przygotowanie wniosku kredytowego nie jest sprawą prostą. Każdy pośrednik powinien uważne wypełniać druki bankowe i przygotowywać odpowiednią i szczegółową dokumentację. Konsekwencją popełnionych na tym etapie błędów jest dłuższe oczekiwanie na decyzję kredytową. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym czasie bank odrzuci wniosek kredytowy. Znam przypadki pośredników przygotowujących wnioski bez ich wypełnienia z podpisami klientów in blanco. W takiej formie składane są do banku w których pracownicy uzupełniają brakujące informacje. 

Niedostateczne rozpoznanie sytuacji finansowej klientów

Na etapie badania zdolności kredytowej ważnym elementem jest przeprowadzony wywiad. Należy zadać klientowi szereg szczegółowych pytań, aby poznać jego sytuację finansową. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że z pozoru nieistotne dla nich informacje mogą spowodować błędnie wyliczoną zdolność kredytową.  

Niedostateczna komunikacja z pracownikami banków

Najczęściej występuje w skomplikowanych przypadkach, które wymagają omówienia z przedstawicielem banku. Nieprecyzyjne opisanie problemu ze strony pośrednika powoduje błędną odpowiedź pracownika banku. W konsekwencji wniosek kredytowy zostanie niewłaściwie przygotowany lub złożony w banku, w którym tak nietypowej transakcji nie da się przeprowadzić.

Niewłaściwe rozpoznanie celu kredytowania

Mimo że bezpośrednio nie jest związane z obliczaniem zdolności kredytowej może mieć na nią wpływ. Ma to miejsce np. podczas zakupu nieruchomości w złym stanie technicznym. Obliczanie zdolności kredytowej przez pośrednika nie uwzględnia remontu. Bank w takim przypadku odmówi kredytu. Klient może mieć zbyt niskie dochody na wyższą kwotę, uwzględniającą remont nieruchomości. Podobna sytuacja występuje w przypadku budowy domu. Obliczanie zdolności kredytowej pod kątem ograniczonych możliwości finansowych klienta może być niewystarczające. Należy uwzględnić minimalny koszt budowy wymagany przez bank, do którego składamy wniosek. Kredyt na zbyt niską kwotę z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej klienta zostanie przez bank odrzucony. 

Brak wystarczającej wiedzy z dziedzin pokrewnych, nie związanych bezpośrednio z kredytem

Aby profesjonalnie zajmować się kredytami hipotecznymi należy posiąść szeroką wiedzę z wielu innych dziedzin. Na przykład, wyliczając zdolność kredytową osób prowadzących działalność gospodarczą należy mieć wiedzę z zakresu podstaw księgowości. Częstym błędem jest zaliczanie do dochodów zapisów z ksiąg rachunkowych, których banki nie uwzględniają. 

Czynnik ludzki

Oczywiście nie ma osoby, która nie popełnia błędów. Zdarza się to nawet najlepszym ekspertom kredytowym. Zwłaszcza, że zajmujemy się najtrudniejszym produktem kredytowym podlegającym ciągłym zmianom. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej należy uwzględniać wiele informacji pozyskanych od klienta. Źle przeprowadzona rozmowa z klientem spowoduje nieprawidłowe wyliczenie zdolności kredytowej. W moim przypadku, stosuję sprawdzone sposoby na zminimalizowanie ryzyka popełniania takich błędów. Dzięki temu od kilkunastu lat 100% moi klienci otrzymują pozytywne decyzje kredytów.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu