25 maja 2024

Aktualne oferty kredytów hipotecznych w bankach

Niemal codziennie otrzymuję z banków informacje o zmianie ofert kredytów hipotecznych lub obowiązujących dokumentach, albo procedur. Duża ilość często zmieniających się informacji  nawet dla najlepszych ekspertów jest nie lada wyzwaniem.

Dlatego nawet dobrze zorientowany klient będzie miał problem z wyborem dla siebie najkorzystniejszej oferty. Jeśli już taką dla siebie znajdzie to w momencie składania wniosku kredytowego może nie być już najlepsza.

Dlatego, jeśli nie chcesz tracić czasu ani łamać sobie głowy nad skomplikowanymi zagadnieniami kredytowymi to zaufaj najdłużej działającemu w Polsce ekspertowi.

Zmiany ofert w czerwcu 2024

Santander – podwyżka marż

Od 6 czerwca 2024 roku Santander podwyższa oprocentowanie stałe na 5 lat dla kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych.

Czego dotyczy zmiana?

Bank podwyższa o 0,2% oprocentowania stałego na 5 lat. Podwyżka nie dotyczy osób, które przed 06.06.2024 r. złożyły wniosek kredytowy i otrzymały decyzja wstępną i formularzy informacyjnych wydanych na ich podstawie.

Poniżej aktualne oprocentowanie stałe w Santander Bank. Oprocentowanie to możną obniżyć w zamian za skorzystanie w okresie 5 lat z następujących produktów za pośrednictwem banku:

0,2% – ROR z wpływem wynagrodzenia;

0,1% – karta kredytowa;

0,1% – ubezpieczenie nieruchomości;

0% – prowizji bankowej w przypadku wykupienia ubezpieczenie na życie – koszt 0,035% od salda zadłużenia.

Po 5 latach można zrezygnować z tych wszystkich produktów bez konsekwencji podwyżki marży.

Millennium – niewielka obniżka marży

Od 01.06.2024 r. Millennium nieznacznie obniża marże. Bank ten oferuje kredyty hipoteczne tylko ze stałym oprocentowaniem w okresie 5 lat.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości wkładu własnego i wynosi odpowiednio:

1. Dla wkładu własnego w przedziale 10% – 20% oprocentowanie stałe wynosi 8,66% a po 5 latach WIBOR 6M + marża banku 3,45%.

2. Dla wkładu własnego w przedziale 20% – 60% oprocentowanie stałe wynosi 7,81% a po 5 latach WIBOR 6M + marża banku 2,60%.

3. Dla wkładu własnego w przedziale powyżej 60% oprocentowanie stałe wynosi 7,71% a po 5 latach WIBOR 6M + marża banku 2,50%.

Powyższe oprocentowanie dotyczy tych klientów, którzy spełnią następujące warunki promocji:

1. Założą rachunek osobisty w banku Millennium.

2. Będą wykonywać płatności karta do konta w wysokości 500 zł/m-c.

3. Zapewnią wpływy wynagrodzenia wysokości 60% uzyskiwanych dochodów netto, liczonych na dzień złożenia wniosku kredytowego.

4. Wykupią ubezpieczenie na życie za pośrednictwem banku.

Ważną zmianą jest też wprowadzenie liczenia dodatkowego kosztu utrzymania rodziny, jeśli korzysta z ubezpieczenia na życie do innego kredytu hipotecznego.

Zmiany ofert w maju 2024 r.

PKO BP – znacząca obniżka oprocentowania stałego

Od 25.05.2024 r. PKO BP wprowadza obniżkę oprocentowania ze stała stopą procentową w pierwszych 5 latach spłaty kredytu. Obniżka ta to 0,5% w stosunku do poprzedniej oferty. Nowa promocja trwać będzie do 30.06.2024 r. Ale uwaga! Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku do tego czasu będą miały jeszcze szansę, aby skorzystać z promocji przez jakiś czas. Trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić.

Promocja nie dotyczy wniosków złożonych w banku przed 25.05.2024.

Specyfiką oferty PKO BP dla stałego oprocentowania jest to, że nie można określić poziomu tego oprocentowania. Dopiero wprowadzenie do kalkulatora bankowego parametrów transakcji jak cena inwestycji, wkład własny, wybór rodzaju oferty, dodatkowych produktów z których klient będzie chciał skorzystać określi jej wysokość.

Po upływie 5 lat oprocentowanie kredytu zostanie zmienione na zmienne a wysokość marży ustalona zostanie na dzień wygenerowania formularza informacyjnego tuż przez złożeniem wniosku kredytowego.

W większości banków wysokość marży dla zmiennego oprocentowania jest uzależniona od wysokości wkładu własnego większego lub mniejszego od 20%. Więc występują tylko dwie opcje wysokości marży.

W PKO BP są cztery progi zaangażowania własnych środków własnych na inwestycję. Ale to nie wszystko. W banku tym dochodzi jeszcze siedemnaście progów wysokości wnioskowanego kredytu. Daje to w sumie 68 opcji różnej marży i finalnego oprocentowania. Ale to nie wszystko. W ramach tych 68 opcji występują jeszcze trzy scenariusze związane z rodzajem nabywanej nieruchomości i jej położeniem. Daje to 204 różnych opcji oprocentowania kredytu. Ale to nie wszystko. Są dwa rodzaje ofert co daje w sumie 408 kombinacji wysokości oprocentowania kredytu. Oferty te to:

1. Oferta pierwsza – z ubezpieczeniem na życie w pierwszym roku 0,33276% za 12 m-cy, potem 0,02773%/m-c i prowizją 0,5%.

2. Oferta druga – z ubezpieczeniem od utraty pracy – 3,25% i prowizją 0% oraz niższą marżą w pierwszym roku na poziomie 1,1%.

Aby uzyskać powyższe parametry kredytu należy spełnić poniższe wymagania. Można oczywiście zrezygnować z każdego z tych produktów, ale wiązać się będzie z podwyższeniem marży.

1.ROR+wpływy 3 tys./m-c.

2.Zakupić w banku kartę kredytową.

3.Zakupić w banku ubezpieczenie na życie – w ofercie pierwszej a ubezpieczenie od utraty pracy w ofercie drugiej.

4.Celem inwestycji jest lokal mieszkalny położony poza Warszawą.

5.Dla klientów banku możliwa jest dodatkowa obniżka oprocentowania o 0,05%.

6.W przypadku, jeśli zabezpieczeniem kredytu będzie nieruchomość położona w Warszawie oprocentowanie będzie niższe o 0,1%.

7.W przypadku, jeśli zabezpieczeniem kredytu będzie dom oprocentowanie będzie wyższe.

𝗜𝗡𝗚 – minimalna obniżka oprocentowania

Od 20.05.2024 r. bank wprowadza nową ofertę specjalną w obszarze kredytów hipotecznych tzw. „Słoneczna oferta”. W stosunku do poprzedniej marża zostaje obniżona ,,aż” o 0,02%.

W ofercie specjalnej obowiązywać będzie wyłącznie oprocentowanie okresowo stałe, a po 5 latach klient otrzyma nową propozycję oferty w oparciu o stopę okresowo stałą lub przejdzie na oprocentowanie zmienne oparte o wskaźnik referencyjny WIRON 1 M Stopa Składana.

ING posiada dwa produkty hipoteczne.

Pierwszy to tzw. lekka rata. Prowizja bankowa wynosi 1,5% a oprocentowanie stałe w pierwszych 5 latach 7,34% a po tym okresie zmienne 2,35% +WIRON 1M.

Druga to tzw. łatwy start. Prowizja bankowa wynosi 0% a oprocentowanie stałe w pierwszych 5 latach 7,39% a po tym okresie zmienne 2,40% +WIRON 1M.

Aby uzyskać powyższe parametry kredytu należy spełnić poniższe wymagania. Można oczywiście zrezygnować z każdego z tych produktów, ale wiązać się będzie z podwyższeniem marży.

1.ROR+wpływy 2 tys./m-c

2.Ubezpieczenie na życie za pośrednictwem banku

BNP – podwyżka oprocentowania

13.05.2024 r. kolejny bank podwyższa marże dla kredytów hipotecznych. BNP Paribas aż o 0,45% zwiększył marże dla nowych kredytów. Mimo tego oferta tego banku jest jedną z najtańszych na rynku.

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas jest oferowany ze stałą stopą procentową na 5 lat i na 10 lat. Wymagany jest 20% wkład własny.

Teraz minimalne, stałe oprocentowanie w BNP wynosi 7,2% a marża po 5 latach dla oprocentowania zmiennego to 1,55%. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%.

Aby uzyskać powyższe parametry kredytu należy spełnić poniższe wymagania. Można oczywiście zrezygnować z każdego z tych produktów, ale wiązać się będzie z podwyższeniem marży.

1.ROR+karta do ROR+wpływ 2,5 tys./m-c+zgoda na e-korespondencję – 𝟬,𝟯%

2.Ubezpieczenie na życie za pośrednictwem banku – 𝟬,𝟲%

3.Ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem banku – 𝟬,𝟭%

4.Inwestycja energooszczędna – 𝟬,𝟭%

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu