24 lutego 2021

Kredyt hipoteczny krok po kroku

Zanim do mnie zadzwonisz przygotuj informacje osób, które będą uczestniczyły w kredycie według poniższego schematu

Cel kredytowania, koszt inwestycji i jej położenie, wysokość posiadanych środków własnych

1. Zakup – mieszkania, domu (rynek wtórny czy pierwotny) lub zakup działki budowlanej. Podaj wartość zakupu i wysokość wkładu własnego.

2. Budowa domu – wartość działki, wartość wniesionych nakładów na budowę, koszt dokończenia budowy – czy wykończenie domu ma być ,,pod klucz” czy do tzw. stanu deweloperskiego.

3. Remont lub wykończenie mieszkania (dla inwestycji deweloperskiej) – wartość aktualna mieszkania oraz koszt remontu lub wykończenia 

4. Konsolidacja kredytów – saldo zadłużenia każdego kredytu, który ma być konsolidowany. Rodzaj nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem i jej wartość.

5. Pożyczka hipoteczna – wartość rynkowa nieruchomości, oczekiwana wysokość pozyskanej gotówki.

6. Spłata innego kredytu hipotecznego – saldo zadłużenia spłacanego kredytu hipotecznego z ostatniego harmonogramu spłat.

7. Refinansowanie zakupu nieruchomości, remontu lub budowy domu – data zakupu, suma faktur za wykonane prace w ostatnich 24 miesiącach.

Dochody – rodzaj i wysokość

1. Umowa o pracę – czas nieokreślony lub określony. Jeśli początek zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach to miesiąc zatrudnienia. Jeśli umowa na czas określony podaj – początek i koniec bieżącej umowy oraz która to umowa w obecnym zakładzie pracy, czy były przerwy między obecną a poprzednią i ile trwały dni. Podaj średni dochód netto z ostatnich 3 m-cy, 6 m-cy i 12 m-cy. Określ jaką wysokość tych dochodów stanowią dodatkowe składniki, mającej charakter stały jak premie, 13-tka nadgodziny itp.

2. Działalność gospodarcza – nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Skontaktuję się bezpośrednio z Twoim biurem księgowym.

3. Umowa zlecenie lub umowa o dzieło – początek i koniec bieżącej umowy. Czy umowa z jednym zleceniodawcą? Jeśli bieżąca umowa trwa krócej niż 12 m-cy to czy była wcześniejsza umowa i w jakim okresie trwała.

4. Najem – początek i koniec umowy. Jeśli bieżąca umowa trwa krócej niż 12 m-cy to czy była wcześniejsza umowa i w jakim okresie trwała.                           

5.Inne dochody – rodzaj i ich wysokość.

Informacje uzupełniające

1. Wiek wszystkich kredytobiorców i powiązania między nimi (małżonek, partner, rodzic, dziecko)

2. Nazwy banków, na konta których pływają Twoje dochody.

3. Liczbę dzieci i ich wiek.

Informacje o zobowiązaniach i stałych opłatach

1. Kredyty bankowe – wysokość raty, szacunkowa kwota pozostająca do spłaty, wysokość przyznanych limitów na karcie kredytowej lub w koncie osobistym, nawet jeśli nie są wykorzystywane. Podaj informacje, które z tych zobowiązań będziesz mógł spłacić i zamknąć, jeśli będą przeszkodą w uzyskaniu oczekiwanej kwoty kredytu.

2. Inne zobowiązania– pożyczki zakładowe (wysokość raty i aktualne zadłużenie), płacone alimenty

3. Stałe opłaty – ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy, fundusze inwestycyjne

4.  Historia kredytowa – czy były opóźnienia przekraczające 30 dni.

Klient – zadzwoń i przekaż mi zebrane informacje

Odpowiedz na pytania według schematu umieszczonego w punkcie 1. Na tej podstawie sporządzę notatkę, umożliwiającą wyliczenie zdolności kredytowej. Dodatkowo poproszę o przesłanie historii wpływów wynagrodzenia na ROR. Banki porównują je z zaświadczeniem o dochodach. Jeśli wpływy są niższe to na ich podstawie należy oprzeć wyliczenie zdolności kredytowej. Również nie każdy składnik dochodu, który otrzymujesz zostanie przez bank zaakceptowany.

Ekspert – wyliczam maksymalną zdolność kredytową oraz przygotowuję najkorzystniejsze oferty

W oparciu o informację dotyczącą celu kredytowania Twojej sytuacji finansowej oraz weryfikacji historii ROR dokonuję bardzo wnikliwej analizy maksymalnej zdolności kredytowej. Do tego celu wykorzystuję skomplikowane kalkulatory bankowe. Warto podkreślić, że tylko najlepsi eksperci opanowali ich obsługę.  Jest to najważniejszy etap w całym procesie kredytowym. 

Przygotuję również najkorzystniejsze oferty kredytowe uwzględniające Twoją sytuację finansową. Do tego celu wykorzystuję własny kalkulator wyliczający koszty związane z kredytem hipotecznym w każdym z banków. Mój kalkulator wylicza wszystkie możliwe warianty w tym m. in. wpływ każdego dodatkowego produktu nabywanego w banku na finalny koszt kredytu hipotecznego.

Ekspert – wysyłam maila zawierającego oferty i wyliczoną Twoją zdolność kredytową

Drogą mailową otrzymasz wyniki analizy swojej sytuacji finansowej.  Zweryfikuj ją, abym mógł skorygować poprawność wyliczonej zdolności kredytowej.

Otrzymasz ponadto najkorzystniejsze oferty zaproponowane przeze mnie. 

Jeśli celem kredytowania będzie nabycie nieruchomości dostaniesz dodatkowy plik, przedstawiający wszystkie koszty jakie poniesiesz w tym opłaty notarialne czy prowizję biura nieruchomości.

Po zapoznaniu się z informacjami, które otrzymałeś drogą mailową przystąpimy do kolejnego etapu.

Ekspert/klient – omówienie w rozmowie telefonicznej wszystkich szczegółów wysłanej oferty

W prostej i zrozumiałej formie wyjaśnię wszystkie szczegóły dotyczące oferty kredytowej. Na tym etapie wybierzemy bank do których będę składał wnioski kredytowe.  Omówimy również cały proces kredytowy.  Otrzymasz najważniejsze informacje, dotyczące kredytów hipotecznych.

Pamiętaj! Na każdym etapie możesz zgłaszać swoje wątpliwości bądź niezrozumiałe dla Ciebie zagadnienia. 

Ekspert – wysyłam maila z wykazem dokumentów niezbędnych do przygotowania przeze mnie wniosków kredytowych

Na tym etapie otrzymasz listę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków w bankach w tym druki zaświadczeń o dochodach do wypełnienia w zakładzie pracy. Jeśli celem kredytowania będzie remont lub budowa domu, otrzymasz dodatkowe druki kosztorysów, które pomogę Ci przygotować. Po wysłaniu do mnie skanów lub zdjęć wszystkich uzupełnionych dokumentów będę mógł przystąpić do sporządzenia wniosków kredytowych.

Ekspert/klient – podpisanie wniosków kredytowych i przekazanie oryginałów dokumentów, wysłanych wcześniej do mnie w formie skanów lub zdjęć

Podczas pierwszego spotkania przedkładasz oryginały dokumentów, wysłanych wcześniej drogą mailową. Podpisujesz również wnioski kredytowe. Uwaga!! W kilku bankach istnieje możliwość złożenia wniosku kredytowego w formie elektronicznej bez jego podpisywania.  W takim przypadku kontakt bezpośredni ze mną nie jest wymagany. Oryginały wszystkich dokumentów są przedkładane dopiero przy podpisaniu umowy kredytowej.

Ekspert – złożenie wniosków kredytowych do banków

Po złożeniu przeze mnie wniosków kredytowych do banków oczekujemy na wydanie decyzji ostatecznej. Na tym etapie możesz być poproszony o złożenie uzupełnień bądź wyjaśnień przez osobę analizującą Twoje dokumenty w banku.

Bank – wydanie decyzji kredytowej

Po upływie kilku tygodni otrzymasz ostateczną decyzję kredytową w formie zaszyfrowanego pliku. Jest to bardzo ważny dokument, zawierający między innymi parametry kredytu oraz warunki niezbędne do zawarcia umowy. Dopiero po ich spełnieniu otrzymasz z banku projekt umowy kredytowej.

Zanim ją zaakceptujesz sprawdź czy wszystkie informacje w niej zawarte są poprawne.  Na tym etapie wspólnie omawiamy wszystkie jej zapisy. Uwaga!!! Umowy kredytowe każdego banku muszą spełniać warunki zgodne z Ustawą o Kredycie Hipotecznym oraz innych aktów prawnych. Przez to ich treść jest dla wielu osób nie zrozumiała i wzbudza wiele wątpliwości i zapytań.  Moją rolą jest wyjaśnienie najbardziej zawiłych jej zapisów. W tym przypadku niezbędna jest wiedza bankowa, którą posiadam. Umiejętność przetłumaczenia zawiłej treści z języka prawnego na język zrozumiały dla przeciętnego klienta jest moim dodatkowym atutem. Wyliczenie wszystkich kosztów zawartych w umowie kredytowej dla wielu osób jest czynnością często trudną do wykonania. Również i tu możesz liczyć na moje umiejętności. Nawet najbardziej skomplikowane i złożone obliczenia nie stanowią dla mnie żadnej trudności. 

Ekspert/klient/bank – podpisanie umowy kredytowej

Podpisując umowę kredytową pracownik banku jeszcze raz wyjaśnij wszystkie jej zapisy. Zostaniesz również zaznajomiony w sprawach związanych z dokumentacją kredytową oraz  obiegiem formularzy. Będziesz wiedział jakie dokumenty należy dostarczyć do notariusza czy ubezpieczyciela, a jakie druki należy złożyć do wydziału ksiąg wieczystych. Na końcu zostaniesz zaznajomiony z dokumentacją, którą będziesz musiał złożyć w banku, niezbędną do uruchomienia kredytu.

Wypłata kredytu

Może się zdarzyć tak, że bank nie uruchomi kredytu z powodu niespełnienia wszystkich warunków. Twoim obowiązkiem będzie uzupełnienie braków wskazanych przez analityka odpowiedzialnego za uruchomienie kredytu. Jeśli nabywasz nieruchomość to Twój czas na poprawę błędów jest ograniczony. Dlatego rolą eksperta kredytowego jest takie prowadzenie procesu kredytowego, aby uniknąć przykrych niespodzianek na ostatnim etapie procesu kredytowego.

Spełnienie warunków po wypłacie kredytu

Zgodnie z zapisem umowy kredytowej jesteś zobligowany do spełnienia warunków po wypłacie kredytu.  Jest to zawsze zawiadomienie banku o prawomocnym wpisie hipoteki do księgi wieczystej. Sposób spełnienia tego warunku reguluje zapis umowy kredytowej. 

W jednym banku wystarczy kontakt z infolinią, w innym musisz przedstawić zawiadomienie o wpisie hipoteki. W niektórych bankach dostarczasz odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki. Warunków do spełnienia po wypłacie kredytu może być więcej. Uzależnione jest to od wielu czynników, głównie celu kredytowania.

100% przyznawalność kredytów hipotecznych – przeczytasz tutaj >>>

Kredyt hipotecznym online –przeczytasz tutaj >>>

Poznaj moją historię – przeczytasz tutaj >>>

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu