10 lutego 2023

Czy będzie łatwiej o kredyt hipoteczny?

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego dokonała obniżenia warunków oceny zdolności kredytowej. Zgodnie z najnowszą Rekomendacją S KNF przekazała bankom możliwość łagodniejszego podejścia do wyliczania zdolności kredytowej. Zamiast dotychczas obowiązującego bufora 5% istnieje możliwość, po decyzji KNF, jego obniżenia do 2,5%. Czy to oznacza, że będzie łatwiej o kredyt hipoteczny?

Właśnie dotarła do mnie informacja, że od 20 lutego dwa banki zaczną stosować obniżony bufor do wyliczania zdolności kredytowej. Trzeci bank deklaruje, że dokona tego od 27 lutego 20023 r. Zapraszam osoby zainteresowane kredytem hipotecznym do wiarygodnego sprawdzenia swojej zdolności kredytowej z uwzględnieniem niższego bufora. Dzięki temu będzie można się dowiedzieć o ile wyższą kwotę kredytu będzie można uzyskać.

Czym jest bufor oprocentowania kredytów hipotecznych?

Bufor ten to nic innego jak przyjęcie założenia, że oprocentowanie kredytu jest o 5% wyższe w stosunku do faktycznie udzielonego przez bank. Ma to wpływ na mniejszą kwotę kredytu jaką klienci mogą uzyskać. Bufor ten został podniesiony w marcu zeszłego roku z 2,5% do 5%. Tak więc w przypadku kredytów hipotecznych opartych na okresowo stałej stopie procentowej wracamy do sytuacji sprzed roku, kiedy ilość udzielanych kredytów była dużo wyższa niż obecnie.

Czy wszystkie kredyty hipoteczne objęte będą niższym buforem?

Na razie łagodniejsze podejście banków do wyliczania zdolności kredytowej będzie miało zastosowanie przy udzielaniu kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem. Oznacza to, że decydując się na kredyt o zmiennym oprocentowaniu podejście banków do liczenia zdolności kredytowej niewiele się zmieni. 

Cytując rzecznika KNF ,,W przypadku kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową powinien zostać zastosowany adekwatnie wyższy poziom bufora. Za właściwą ocenę ryzyka i przyjęcie adekwatnych rozwiązań w tym obszarze jest odpowiedzialny zarząd banku”

Jednym słowem to każdy bank będzie indywidualnie analizował sytuację klienta, który będzie się decydował na wybór kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem. Po takiej analizie bank będzie mógł zastosować obniżony bufor również w przypadku udzielenia kredytu opartym na zmiennym oprocentowaniu. I tylko wtedy łatwiej będzie o kredyt hipoteczny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu >>>

O ile zwiększy się zdolność kredytowa po zastosowaniu obniżonego bufora?

Według wstępnych wyliczeń można przyjąć, że zdolność kredytowa zwiększy się od 10 % do 20% w stosunku do dnia dzisiejszego. Oznacza to, że jeśli dzisiaj maksymalna zdolność kredytowa wynosi np. 300 tyś., to już niedługo zwiększy się do 330-360 tys. Dotyczyć to będzie jednak głównie kredytów opartych o okresowo stałym oprocentowaniu.

Jak wyliczyć swoją maksymalną zdolność kredytową na podstawie tabeli?

Poniżej przedstawiam szacunkowe wyliczenie zdolności kredytowej po obniżce bufora z 5% na 2,5%. W czterech bankach istnieje możliwość doliczenia dodatkowych dochodów z 500 plus. Banki te zaznaczyłem kolorem czerwonym przy ich nazwach – A, C, E, F. Aby wyliczyć maksymalny kredyt w tych bankach wystarczy do uzyskiwanego dochodu netto dodać wysokość świadczenia 500 plus. Jeśli w rodzinie jest np. jedna osoba o dochodzie 5 tys.i jedno dziecko to w tabeli – 1 osoba z dochodem + dziecko należy w pierwszej kolumnie odnaleźć dochód w tej wysokości i dodać do niego 500 zł.. Dla banku A maksymalny kredyt wyniesie 246 tys. zł., banku B-224 tys., banku C-264tys., banku D-263 tys., banku E-284 tys., banku F-302 tys, banku G-238 tys., banku H-239 tys,.

Wyliczona maksymalna zdolność kredytowa – 1 osoba z dochodem + dziecko

Wyliczona maksymalna zdolność kredytowa – 1 osoba z dochodem bez dziecka

Wyliczona maksymalna zdolność kredytowa – 2 osoby z dochodami + dziecko

Wyliczona maksymalna zdolność kredytowa – 2 osoby z dochodami + 2 dzieci

Wyliczona maksymalna zdolność kredytowa – 2 osoby z dochodami bez dzieci

Dodatkowy dochód z programu 500 plus – przeczytasz tutaj >>>

Kredyt hipotecznym online – przeczytasz tutaj >>>

100% przyznawalność kredytów hipotecznych – przeczytasz tutaj >>>

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu