23 czerwca 2022

500 plus a kredyt hipoteczny

Czy banki akceptują dodatkowy dochód z programu 500 plus do kredytu hipotecznego?

Od 22 czerwca 2022 r. możliwa jest akceptacja dodatkowych dochodów z programu 500 plus. Obecnie akceptacja dochodów z tego świadczenia dostępna jest w czterech bankach. 

Dodatkowo w jednym z banków są uwzględniane wszystkie dodatki do pensji wypłacone przez zakład pracy w przeciągu ostatnich 6 miesiącach. Dzięki temu posunięciu jest to teraz bank numer jeden, pod względem najkorzystniejszego liczenia zdolności kredytowej.

Jakie dodatkowe składniki dochodu podwyższają zdolność kredytową?

Aby uwzględnić dodatkowe składniki pensji muszą być one przelewane na konto. Do zdolności dolicza się średnią z wypłaconych dodatków. Bank akceptuje: nadgodziny, wczasy pod gruszą, nagrody, dodatki mieszkaniowe, mundurówkę i inne. W przypadku 13-tki i premii miesięcznych lub kwartalnych oblicza się średnią z 12 m-cy. Otrzymana kwota powiększa dochód netto uwzględniany w liczeniu zdolności kredytowej.

Jedynym składnikiem, nie uwzględnianym w tym banku do liczeniu zdolności kredytowej są: diety i zapomogi.

Jakie są ograniczenia w akceptacji świadczenia 500 plus?

Nie ma ograniczenia w wysokości otrzymywania tego świadczenia. Każde kolejne dziecko na które wypłacane jest 500 plus zwiększa zdolność kredytową. Nie ma też ograniczenia co do przewidywanego okresu wypłaty tych środków. Zarówno w przypadku noworodków jak i dzieci w wieku 17 lat okres kredytowania nie zmienia się i może wynieść 30 lat.

Dokumenty niezbędne do udokumentowania świadczenia 500 plus to potwierdzenie jego przelewu na konto. Inna forma jego otrzymywania nie jest dopuszczalna.

Jak wyliczyć zdolność kredytową z uwzględnieniem świadczenia 500 plus?

Dla szybkiego sprawdzenia swojej zdolności kredytowej przygotowałem tabele. Wystarczy odczytać z niej wysokość uzyskiwanego dochodu netto oraz ilość dzieci otrzymujących świadczenie 500 plus. Podany wynik stanowi maksymalną kwotę kredytu na 30 lat. 

Pierwsza tabela zakłada scenariusz, kiedy wniosek kredytowy do banku składa singiel. Druga tabela dotyczy małżeństw bądź partnerów. Ale uwaga! Jeśli małżonkowie /partnerzy mają niewystarczającą zdolność kredytową to zaproponowane przeze mnie rozwiązanie może je poprawić. Wymaga to jednak odrębnych konsultacji ze mną.

Zdolność wyliczona jest na dzień 12.07.2022 r., dla WIBOR 6M – 7,34% oraz wkładu własnego min. 20%. Podane kwoty maksymalnego kredytu są przez mnie zaniżone o 5% ze względu na ewentualne, przyszłe podwyżki stóp procentowych.

Uwaga!!! Jeśli z tabeli dla małżonków/partnerów maksymalna kwota kredytu jest niewystarczająca to można ją podwyższyć do poziomu jak w tabeli dla singli. Wymaga to bezpośredniego, telefonicznego kontaktu ze mną.

Maksymalna kwota kredytu dla singla korzystającego z programu 500 plus

Maksymalna kwota kredytu dla małżonków/partnerów korzystających z programu 500 plus

Najnowsza oferta – marż 1,42%, oprocentowanie stałe – 8,12% – przeczytaj tutaj >>>

100% przyznawalność kredytów hipotecznych – przeczytasz tutaj >>>

Kredyt hipotecznym online – przeczytasz tutaj >>>

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu