23 czerwca 2022

500 plus a kredyt hipoteczny

Czy banki akceptują dodatkowy dochód z programu 500 Plus do kredytu hipotecznego?

Od 22 czerwca 2022 r. możliwa jest akceptacja dodatkowych dochodów z programu 500 Plus. Na razie oferta dostępna jest w jednym banku. 

Jakie ograniczenia w akceptacji świadczenia 500 plus?

Nie ma ograniczenia w wysokości otrzymywania tego świadczenia. Każde kolejne dziecko na które wypłacane jest 500 Plus zwiększa zdolność kredytową. Nie ma też ograniczenia co do przewidywanego okresu wypłaty tych środków. Zarówno w przypadku noworodków jak i dzieci w wieku 17 lat przewidywany okres kredytowania nie zmienia się i może wynieść 30 lat.

Dokumenty niezbędne do udokumentowania świadczenia 500 Plus to potwierdzenie jego przelewu na konto. Inna forma jego otrzymywania nie jest dopuszczalna.

Jak wyliczyć zdolność kredytową z uwzględnieniem świadczenia 500 plus?

Dla szybkiego sprawdzenia swojej zdolności kredytowej przygotowałem tabele. Wystarczy odczytać z niej wysokość uzyskiwanego dochodu netto oraz ilość dzieci otrzymujących świadczenie 500 Plus. Podany wynik stanowi maksymalną kwotę kredytu na 30 lat. 

Pierwsza tabela zakłada scenariusz, kiedy wniosek kredytowy do banku składa singiel. Druga tabela dotyczy małżeństw bądź partnerów. Ale uwaga! Jeśli małżonkowie /partnerzy mają niewystarczającą zdolność kredytową to zaproponowane przeze mnie rozwiązanie może je poprawić. Wymaga to jednak odrębnych konsultacji ze mną.

Maksymalna kwota kredytu dla singla korzystającego z programu 500 plus

Maksymalna kwota kredytu dla małżonków/partnerów korzystających z programu 500 plus

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu