3 lipca 2022

Oferta miesiąca lipca

Jeden z banków wprowadził bardzo ciekawą ofertę cenową. Wyróżnia ją najniższe, stałe oprocentowanie na rynku – 8,07% i atrakcyjna marża – 1,47%.

Od 22.06.2022 r. zaczął akceptować także dochody z programu 500 plus. Dodatkowo od kilku dni, jako jedyny bank uwzględnia wszystkie dodatki do pensji wypłacone przez zakład pracy w przeciągu ostatnich 6 miesiącach. Dzięki temu w tym banku zdolność na kredyt hipoteczny jest najwyższa.

Jakie dodatkowe składniki dochodu podwyższają zdolność kredytową?

Aby uwzględnić te składniki muszą być przelewane na konto. Do zdolności dolicza się średnią z wypłaconych dodatków. Bank akceptuje: nadgodziny, wczasy pod gruszą, nagrody, dodatki mieszkaniowe, mundurówkę i inne. Pod uwagę bierze przelewy na konto w ostatnich 6 m-cach. W przypadku 13-tki i premii miesięcznych lub kwartalnych oblicza się średnią z 12 m-cy. Otrzymana kwota powiększa dochód netto uwzględniany w liczeniu zdolności kredytowej.

Jedynym składnikiem, nie uwzględnianym w tym banku do liczeniu zdolności kredytowej są: diety i zapomogi.

Jaką wysokość dochodów należy posiadać, aby starać się o kredyt w tym banku?

Dzięki akceptacji dochodów z programu 500 plus od niedawna zwiększyła się w tym banku zdolność kredytowa. Więcej informacji na ten temat umieściłem w osobnym wpisie na moim blogu. Zamieściłem w nim tabelę z obliczoną zdolnością kredytową dla osób bez dzieci, jak i posiadających 1-3 dzieci. Teraz wystarczy odnaleźć w tabeli dochód netto w rodzinie, dodać wysokość świadczenia 500 plus i podana będzie maksymalna kwota kredytu dla 30-letniego okresu spłaty. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj>>>

Dlaczego ważna jest szybka decyzja?

07.07.2022 r. Rada Polityki Pieniężnej po raz dziesiąty podniosła tzw. stopę referencyjną. A to przekłada się na wzrost wskaźnika WIBOR. Wskaźnik ten ma wpływ na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych.

Na dzień dzisiejszy ostatnie podwyżki stóp procentowych nie wpłynęły jeszcze na zmianę stałego oprocentowania w kilku bankach. Dlatego szybka decyzja będzie miała istotne znaczenie na wysokość raty w najbliższych 5 latach. Osoby, które chciałyby zamienić swój kredyt hipoteczny na korzystniejszych warunkach powinny jak najszybciej skontaktować się ze mną. Oferta dostępna jest również, kiedy budujesz lub nabywasz nieruchomość od dewelopera i nie wszystkie transzę zostały uruchomione.

Jeśli nie zrezygnowałeś jeszcze z nabycia nieruchomości to jest to ostatni moment na jej sfinansowanie polecanym przeze mnie kredytem hipotecznym.

Jaka jest wysokość stałego oprocentowania?

Dla kredytów z 20% wkładem własnym i powyżej 200 tys. stałe oprocentowanie w pierwszych 5 latach wynosi 8,07%. Marża banku po tym okresie wynosi 1,47%. Dla klientów banku stałe oprocentowanie w pierwszych 5 latach jest na poziomie 8,02%. a później wysokość marży to 1,42%.

Dla kredytów z 10% wkładem własnym i powyżej 200 tys. stałe oprocentowanie w pierwszych 5 latach wynosi 8,94%. Marża banku po tym okresie wynosi 2,29%. Dla klientów banku stałe oprocentowanie w pierwszych 5 latach jest na poziomie 8,89%. a później wysokość marży to 2,24%.

Jakie są marże w przypadku zmiennego oprocentowania?

Dla kredytów z 20% wkładem własnym i powyżej 200 tys. marża banku wynosi 1,47%. Dla jego klientów banku jest jeszcze niższa i wynosi 1,42%.

Dla kredytów z 10% wkładem własnym i powyżej 200 tys. marża banku wynosi 2,29%. Dla klientów banku jest jeszcze niższa i wynosi 2,24%.

Czy warto przenieść swój kredyt do nowego banku?

Przeniesienie kredytu do innego banku ma sens tylko wtedy, jeśli obniża koszty obsługi kredytu.

Sytuacja każdego klienta jest odmienna. Należy wziąć pod uwagę wysokość kapitału, jaki pozostał do spłaty, okres kredytowania czy marżę. Niemniej istotną informacją jest czy w dniu wzięcia kredytu wkład własny był większy lub mniejszy od 20% oraz jaka może być aktualna wartość rynkowa nieruchomości. 

Po zebraniu tych informacji należy uaktualnić ją do bieżącego poziomu WIBOR 3M i WIBOR 6M. Ponieważ wskaźnik WIBOR rośnie cały czas dlatego niewielu klientów ma urealniony poziom oprocentowania i wysokość raty. Nawet po otrzymaniu najnowszego harmonogramu spłat.

Aby dokonać analizy opłacalności przeniesieni kredytu do innego banku należy dysponować odpowiednimi narzędziami. Takie narzędzia sam opracowuję. Dzięki nim moi klienci w prostej i czytelnej formie otrzymują rzetelne informacje o opłacalności takiego przedsięwzięcia.

Czy to się opłaca?

Podane w nich wartości przedstawiają sumę oszczędności przy przeniesieniu kredytu dla oprocentowania stałego i zmiennego za cały okres kredytowania.

Wystarczy podzielić odczytaną kwotę oszczędności przez ilość miesięcy spłaty kredytu. Otrzymany wynik będzie stanowił różnicę w wysokości raty na korzyść rekomendowanego przez mnie kredytu. 

W tabelach zawarte są marże dla obecnie spłacanego kredytu od 1,7% do 2,6%. Wszystkie obliczenia wykonałem dla stawki WIBOR 6M z dnia 07.07.2022 r., która wynosiła 7,41%.

Wyliczona opłacalność przeniesienia kredytu na stałe oprocentowanie

Aby obliczyć korzyści przeniesienia kredytu należy sprawdzić w swojej umowie kredytowej wysokość marży. Następnie odnaleźć przybliżoną kwotę kredytu, okres kredytowania i tę marżę. W pierwszym wierszu tabeli umieściłem przykładowe marże spłacanego obecnie kredytu od 1,7% do 2,6%. Teraz tylko wystarczy w tabeli odnaleźć przybliżoną oszczędności.

Przykład wyliczenia opłacalności przeniesienia kredytu do rekomendowanego banku

Kwota kredytu zaciągnięta w zeszłym roku 400 tys. zł na 30 lat z marżą 2,10%. Różnica całkowitego kosztu kredytu w rekomendowanym przez mnie banku na stałe oprocentowanie pozwoli zaoszczędzić – 81 858 zł zaznaczona w tabeli pomarańczowym markerem. Jeśli podzielimy ja przez okres kredytowania 360 m-cy to nowa rata będzie niższa o 227 zł.

Tabela oszczędności dla stałego oprocentowania i przykładowych marż od 1,7% do 2,1%.

Przykład wyliczenia opłacalności przeniesienia kredytu do rekomendowanego banku

Kwota kredytu zaciągnięta w zeszłym roku 400 tys. zł na 30 lat z marżą 2,60%. Różnica całkowitego kosztu kredytu w rekomendowanym przez mnie banku na stałe oprocentowanie pozwoli zaoszczędzić – 138 280 zł – zaznaczona w tabeli pomarańczowym markerem. Jeśli podzielimy ja przez okres kredytowania 360 m-cy to nowa rata będzie niższa o 384 zł.

Tabela oszczędności dla stałego oprocentowania i przykładowych marż od 2,2% do 2,6%.

Wyliczona opłacalność przeniesienia kredytu na zmienne oprocentowanie

Aby obliczyć korzyści przeniesienia kredytu należy sprawdzić w swojej umowie kredytowej wysokość marży. Następnie odnaleźć przybliżoną kwotę kredytu, okres kredytowania i tę marżę. W pierwszym wierszu tabeli umieściłem przykładowe marże spłacanego obecnie kredytu od 1,7% do 2,6%. Teraz tylko wystarczy w tabeli odnaleźć przybliżoną oszczędności.

Przykład wyliczenia opłacalności przeniesienia kredytu do rekomendowanego banku

Kwota kredytu zaciągnięta w zeszłym roku 400 tys. zł na 30 lat z marżą 2,10%. Różnica całkowitego kosztu kredytu w rekomendowanym przez mnie banku na zmienne oprocentowanie pozwoli zaoszczędzić – 65 636 – zaznaczona w tabeli pomarańczowym markerem. Jeśli podzielimy ja przez okres kredytowania 360 m-cy to nowa rata będzie niższa o 182 zł.

Tabela oszczędności dla zmiennego oprocentowania i przykładowych marż od 1,7% do 2,1%.

Przykład wyliczenia opłacalności przeniesienia kredytu do rekomendowanego banku

Kwota kredytu zaciągnięta w zeszłym roku 400 tys. zł na 30 lat z marżą 2,60%. Różnica całkowitego kosztu kredytu w rekomendowanym przez mnie banku na zmienne oprocentowanie pozwoli zaoszczędzić – 118 582 zł – zaznaczona w tabeli pomarańczowym markerem. Jeśli podzielimy ja przez okres kredytowania 360 m-cy to nowa rata będzie niższa o 329 zł.

Tabela oszczędności dla zmiennego oprocentowania i przykładowych marż od 2,2% do 2,6%.

Jakie są koszty przeniesienia kredytu hipotecznego z innego banku?

W przypadku przeniesienia kredytu z innego banku należy ponieść następujące koszty:

    1.Wycena nieruchomości: 400 zł- mieszkanie, 800 zł – dom.

    2.Wpis hipoteki – 200 zł i wpis roszczenia o wpis hipoteki – 150 zł.

    3.Wykreślenie hipoteki obecnie spłacanego kredytu – 100 zł.

    4.Ewentualną prowizję za wcześniejszą spłatę przenoszonego kredytu. Dotyczy tylko sytuacji, jeśli zachodzą łącznie dwa warunki. Pierwszy kiedy od daty umowy przenoszonego kredytu minęło mniej jak 3 lata. Drugi, jeśli przenoszony kredyt był zaciągnięty w Pekao SA, Santander Bank, Alior Bank, mBank.

Czy przenosząc kredyt do innego banku otrzymam jakiś zwrot kosztów?

Taką możliwość daje ustawa o kredycie hipotecznym. Weszła ona w życie w dniu 22.07.2022 r. Tylko dla kredytów hipotecznych zaciągniętych po tej dacie banki mają obowiązek zwrotu poniesionych przez klienta kosztów. 

Jakie poniesione koszty banki muszą zwrócić?

Zgodnie z ustawą kredycie hipotecznym są to: prowizja, koszty pośrednictwa, ubezpieczeń czy przygotowania umowy. Koszty te muszą być zwrócone w wysokości proporcjonalnie za okres niewykorzystanego kredytu. 

Jaką wysokość kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego mogę otrzymać?

Aby dokładnie wyliczyć tę kwotę zwrotu przy przenoszeniu kredytu z innego banku należy przedstawić aktualny harmonogram oraz umowę kredytową. Na ich podstawie będę mógł dokładnie obliczyć przysługującą klientowi wysokość zwrotu kosztów za okres niewykorzystany kredytu hipotecznego w danym banku. 

Dodatkowy dochód z programu 500 plus – przeczytasz tutaj >>>

100% gwarancja uzyskania kredytu hipotecznego – przeczytasz tutaj >>>

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu