21 marca 2021

Kredyt hipoteczny dla kierowców zawodowych

Osoby pracujące jako kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym często uzyskują dochody z umowy o pracę wysokości zbliżonej do najniższej krajowej. Dodatkowy dochód z tytułu diet w podróży służbowej jest często dużo wyższy. 

W większości banków kredyt hipoteczny dla kierowców zawodowych jest niedostępny. Wynika to z faktu, że diety nie są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie są też ujęte w PIT. Tylko w czterech bankach dochody kierowców zawodowych są akceptowane jako stały dochód. Podstawowy warunek, który należy spełnić to przelewy diet od pracodawcy na konto. W jednym banku od minimum 3 miesięcy, w drugim od 6 miesięcy i w pozostałych 12 miesięcy. W jednym z tych banków dochód z diet zostanie przyjęty do wyliczenia zdolności kredytowej do wysokości nie więcej niż 700 zł.

Istotnym warunkiem akceptacji diet jest ich wpływ na konto. Często pracodawca w tytule przelewu zamiast diet wpisuje zwrot kosztów podróży lub delegacje. W takim przypadku bank nie zaakceptuje tego dochodu. Jedynym rozwiązaniem jest, aby pracodawca złożył oświadczenie stwierdzając, że tak opisane przelewy to diety. W oświadczeniu muszą się znaleźć wyszczególnione kwoty przelewów w każdym z 12 miesięcy w pierwszym banku lub 6 miesięcy w drugim. Dodatkowo bank może zażądać polecenia wyjazdu, w którym oprócz diet znajdują się inne koszty jakie kierowca poniósł. Wówczas do zdolności zostanie przyjęta tylko wysokość wskazanych w poleceniu wyjazdu diet.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewski.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu