21 marca 2021

Kredyt hipoteczny dla kierowców zawodowych

Osoby pracujące jako kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym często uzyskują dochody z umowy o pracę wysokości zbliżonej do najniższej krajowej. Dodatkowy dochód z tytułu diet w podróży służbowej jest często dużo wyższy. 

Czy banki akceptują diety kierowców zawodowych?

W większości banków kredyt hipoteczny dla kierowców zawodowych jest niedostępny. Wynika to z faktu, że diety nie są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie są też ujęte w PIT.

Tylko w czterech bankach dochody kierowców zawodowych są akceptowane jako stały dochód. Podstawowy warunek, który należy spełnić to przelewy diet od pracodawcy na konto. W trzech bankach od minimum 6 miesięcy a w jednym 12 miesięcy.

Wysokość diet, jakie banki przyjmą do wyliczenia zdolności kredytowej jest również różna. Może to być 75% lub 50% albo tylko 700 zł. Zależy to do jakiego banku składać będziemy wniosek kredytowy.

Czy banki wymagają wpływ diet na konto?

Istotnym warunkiem akceptacji diet jest ich wpływ na konto. Często pracodawca w tytule przelewu zamiast diet wpisuje zwrot kosztów podróży lub delegacje. W takim przypadku bank nie zaakceptuje tego dochodu.

Jedynym rozwiązaniem jest, aby pracodawca złożył oświadczenie stwierdzając, że tak opisane przelewy to diety. W oświadczeniu muszą się znaleźć wyszczególnione kwoty przelewów w każdym z 12 miesięcy w pierwszym banku lub 6 miesięcy w drugim. Dodatkowo bank może zażądać polecenia wyjazdu, w którym oprócz diet znajdują się inne koszty jakie kierowca poniósł. Wówczas do zdolności zostanie przyjęta tylko wysokość wskazanych w poleceniu wyjazdu diet.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu