20 października 2020

Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia kredytu hipotecznego przez banki

Analizując powody odmowy udzielenia kredytu hipotecznego w bankach, mógłbym wskazać głównie trzy przyczyny:

1. Negatywną historię kredytową
2. Niewystarczającą zdolność kredytową
3. Niską ocenę scoringową

Poniższą analizę dokonałem na podstawie przypadków klientów, którzy do mnie trafili. Wcześniej otrzymali odmowy udzielenia kredytu hipotecznego w bankach. Najczęściej albo sami składali wnioski, albo korzystali z usług innych pośredników.

Większości tych osób udało mi się pomóc. W kilku przypadkach było już za późno.

Negatywna historia kredytowa

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ich historii kredytowej występują opóźnienia w spłacie innych kredytów przekraczające 30 dni. Zmniejszają tym samym w znaczącym stopniu swoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Klienci ci uważają, że skoro wcześniej bank udzielił im kredytu ratalnego lub gotówkowego, to ich historia kredytowa jest bardzo dobra. W przypadku drobnych kredytów banki albo nie weryfikują historii kredytowej klientów albo robią to w sposób bardzo uproszczony.

Przy udzielaniu kredytów hipotecznych banki dużo bardziej restrykcyjnie podchodzą do wszelkich opóźnień kredytowych klientów.

Dlatego moja rada jest taka, aby przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości pobrać raport z Biura Informacji Kredytowej o swojej historii kredytowej.

Od wielu lat zajmuję się analizą, naprawą i czyszczeniem negatywnych wpisów w BIK klientów. Stąd moja wiedza i doświadczenie na ten temat. Wielu z nich, którzy z tego powodu nie otrzymało wcześniej kredytu, udało mi się pomóc. kredytowa

Niewystarczająca zdolność kredytowa

Wyliczenie zdolności kredytowej nie jest sprawą prostą. Eksperci kredytowi muszą do perfekcji opanować obsługę kilkunastu skomplikowanych kalkulatorów kredytowych. Drobny błąd z ich strony wiąże się z konsekwencją odmowy udzielenia kredytu z powodu źle wyliczonej zdolności kredytowej, a w konsekwencji utraty zadatku klienta.

Nie każdy składnik dochodu brany jest pod uwagę przez banki. Tak samo nie każdy dochód, który klient uzyskuje bank zaakceptuje. Sytuacja ta ulega ciągłym zmianom, zwłaszcza w tym roku z powodu pandemii. Większość banków zaostrzyło kryteria dochodowe i ograniczyło akceptację niektórych ich źródeł.

Najbardziej skomplikowaną procedurą jest wyliczenie zdolności kredytowej osób prowadzących działalność gospodarczą.

Moi klienci nie muszą się o to martwić, ponieważ bezpośrednio kontaktuję się z ich biurem księgowym. Jest mi wtedy łatwiej i bardziej precyzyjnie obliczyć zdolność kredytową, mając bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą finanse ich firm.

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest moim zdaniem najważniejszym elementem w całym procesie kredytowym. Dlatego ze szczególną starannością podchodzę do tego zagadnienia. Dzięki temu w ostatnich 10 latach 100% moich klientów uzyskało kredyty hipoteczne.

Scoring kredytowy

W ostatnim czasie, z powodu pandemii jest to najczęstszy powód odmowy udzielenia kredytu.

Mimo posiadania zdolności kredytowej oraz spełnienia wszystkich kryteriów i warunków obowiązującym w banku, wskutek scoringu kredytowego wnioski kredytowe klientów są odrzucane.

Co się więc kryje w takim razie pod tym tajemniczym określeniem – scoring kredytowy?

Scoring kredytowy to w uproszczeniu ocena klienta pod kątem ryzyka kredytowego na podstawie określonych jego cech.

Banki na etapie składania wniosku kredytowego zbierają wiele informacji podanych przez klientów. W kolejnym etapie dokonują ich analizy, wykluczając osoby, u których – według ich oceny – ryzyko niespłacenia w przyszłości kredytu hipotecznego jest największe.

Każdy bank stosuje własne metody oceny scoringowej potencjalnych klientów. W tym celu korzysta z narzędzi informatycznych analizujących szereg zgromadzonych danych.

W ostatnim czasie wiele banków ograniczyło finansowanie osób prowadzących działalność lub zatrudnionych w firmach z niektórych branż. Jest to również element scoringu kredytowego.

Banki stale zbierają i analizują informacje o bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju. Na tej podstawie podejmują decyzję o zaostrzeniu lub liberalizacji warunków udzielenia kredytów hipotecznych.

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu, moi klienci szybciej uzyskują decyzję kredytową i przede wszystkim otrzymują ją na korzystniejszych warunkach niż wtedy, gdyby składali wniosek sami w bankach.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu