13 lutego 2024

Mieszkanie na Start

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) ogłosiło, że w drugiej połowie 2024 roku zacznie działać nowy program preferencyjnego kredytu Mieszkanie na Start. Z zapowiedzi szefa MRiT wynika, że na realizację programu w 2024 roku zarezerwowano w budżecie państwa 500 milionów złotych. Przewiduje się, że umożliwi to udzielenie 50 tysięcy kredytów w bieżącym roku. 

Zgodnie z założeniami zarówno inflacja, jak i będąca jej konsekwencją wysokość stóp procentowych obniżą się. Poziom tej obniżki spowoduje, że stosowanie instrumentu pomocowego nie będzie już konieczne.  Raty kredytów oferowane rynkowo będą już wystarczająco dostępne. Dlatego przewiduje się, że dopłaty do rat w programie Mieszkanie na Start można będzie uzyskać tylko dla kredytów wziętych do końca 2025.

Dopłaty do rat udzielonego kredytu w ramach Mieszkania na Start mają obowiązywać przez 10 lat.

Kryterium wieku

35 lat – dla singli. Bez ograniczenia wiekowego – pary, małżeństwa, osoby samotne, ale posiadające min. jedno dziecko.

Kryterium braku posiadania nieruchomości mieszkalnej

Brak posiadania w przeszłości i w momencie złożenia wniosku kredytowego nieruchomości mieszkalnej lub udziału w niej. Jedyny wyjątek to: 

1. Single– posiadanie udziału do 50% nabyty na drodze spadku lub darowizny.

2. Partnerzy, małżeństwa – łącznie mogą posiadać udział do 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%.

3. Osoby posiadające min. trójkę dzieci – mogą posiadać jedno mieszkanie.

Wymóg nabycia nieruchomości przez wszystkich kredytobiorców

Osoby uczestniczące w kredycie muszą być również właścicielami nabywanej nieruchomości. Może to być na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50%.

Cel kredytowania

1. Zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego

2. Budowa domu

3. Pokrycie kosztów partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) 

4. Pokrycie kosztów partycypacji w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS)

5. Pokrycie kosztów wkład wnoszonego w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. Ale uwaga. Kredyt na te cele będzie konsumenckim a nie hipotecznym. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z żadnej z preferencyjnej formy finansowania takich wydatków.

Wysokość dopłat

Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytu po wpłacie wyniesie odpowiednio:

1,5% w przypadku jednoosobowego i dwuosobowego gospodarstwa domowego,

1,0% w przypadku trzyosobowego gospodarstwa domowego,

0,5% w przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego,

0,0% w przypadku pięcioosobowego i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryterium dochodowe

Warunkiem uzyskania dopłat do rat ma być kryterium dochodowe.  Oparte zostanie o próg podatkowy (120 tys. zł brutto). Kryterium to będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego:

1. 10 tys. zł brutto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

2. 18 tys. zł brutto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,

3. 23 tys. zł brutto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,

4. 28 tys. zł brutto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, 

5. 33 tys. zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Jeśli limit dochodu zostanie przekroczony to dopłaty ulegną odpowiednio pomniejszeniu o:

1. Dla singli bez dzieci za każdą złotówkę przekroczenia limitu max. dochodu dopłata byłaby pomniejszana o 50 groszy.                        

2. Dla pozostałych osób po przekroczenie limitu max. dochodu dopłata byłaby pomniejszana o 25 groszy.   

Wysokość dopłaty

Wysokość dopłaty uzależniona będzie od trzech parametrów:

1. Liczby osób w gospodarstwie domowym

2.Wysokości uzyskiwanego dochodu

3.Położenia kredytowanej nieruchomości

W poniższej tabeli uwzględnione podstawowe parametry do założenia programu

Jak już teraz wyliczyć parametry kredytu w programie Mieszkanie na Start – przeczytasz tutaj>>>

Porównanie programów wsparcia kredytobiorców

Poniżej przedstawiłem najważniejsze założenia trzech programów wsparcia kredytobiorców w nabywaniu pierwszego mieszkania. Obecnie funkcjonuje tylko jeden z nich – Rodzinny kredyt mieszkaniowy. Drugi program – Bezpieczny kredyt 2% został zawieszony. Trzeci program – Mieszkanie na start jest obecnie na etapie przygotowania i opracowania szczegółów.

Kompendium wiedzy o kredycie bez wkładu własnego – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – przeczytasz tutaj>>>

Kredyt hipotecznym online – przeczytasz tutaj >>>

Porównywarka kredytów hipotecznych – przeczytasz tutaj >>>

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu