1 marca 2021

Jak zmieni się koszt kredytu hipotecznego przy wzroście oprocentowania?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – z czego się składa?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od dwóch parametrów. Pierwszy z nich to marża banku, który jest stałym składnikiem oprocentowania. Od momentu wzięcia kredytu do jego całkowitej spłaty jest zawsze taki sam.

Drugi parametr to WIBOR 3M lub WIBOR 6M. To on podlega ciągłym zmianom i decyduje czy oprocentowanie kredytu hipotecznego będzie się zmniejszać czy zwiększać.

WIBOR – co to jest?

Wskaźnik WIBOR określa wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Jego nazwa pochodzi od skrótu Warsaw Interbank Offered Rate. Na podstawie stopy procentowej WIBOR banki komercyjne udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Ich wysokość uzależniona jest od poziomu głównej stopy procentowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Głównym czynnikiem wpływającym na działania podejmowane przez RPP jest inflacja. Jej wzrost powoduje podwyższenie poziomu głównej stopy procentowej, a spadek inflacji jej obniżenie.

Udzielając kredytu hipotecznego osobom fizycznym banki dodają do wskaźnika WIBOR swoją marżę. Poniżej podaję przykład jak banki konstruują oprocentowanie kredytu hipotecznego dla klienta.

Przykład
Stawka WIBOR 3M w dniu 02.03. 2021 wynosi 0,21%. Marża banku 2%. Oprocentowanie kredytu hipotecznego dla klienta wyniesie 2,21%.
Stawka WIBOR 6M w dniu 02 03 2021 wynosi 0,25%. Marża banku 2%. Oprocentowanie kredytu hipotecznego dla klienta wyniesie 2,25%

WIBOR 3M a WIBOR 6M – jakie mają znaczenie dla oprocentowania kredytu hipotecznego

Jedne banki opierają się na WIBOR 3M, natomiast inne na WIBOR 6M. Różni je m. in. wysokość oprocentowania. Jeśli weźmiemy oferty dwóch banków o tej samej wysokości marży, ale różnym WIBOR to oprocentowanie finalne dla klienta będzie inne. Oferta z WIBOR 3M zawsze będzie tańsza.

Jeśli stawki WIBOR ulegną zwiększeniu to klient z WIBOR 3M po upływie 3 miesięcy otrzyma harmonogram z wyższym oprocentowaniem. Klient spłacający kredyt w oparciu o stawkę WIBOR 6M będzie miał wyższe oprocentowanie dopiero po 6 miesiącach.

Jak zmieni się wysokość raty i całkowity koszt kredytu, kiedy zwiększy się WIBOR?

Poniższy filmik pokazuje jak zmieni się wysokość raty i całkowitego kosztu kredytu hipotecznego w przypadku wzrostu stóp procentowych o 1%, 2%, 3% i 4%.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu