17 lutego 2021

Wiek klienta a zdolność kredytowa

Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego, które starają się o kredyt hipoteczny, mogą być czasami niemile zaskoczone. Mimo ustabilizowanej sytuacji rodzinnej i finansowej mogą mieć niewystarczającą zdolność kredytową. Są trzy przyczyny, które na to wpływają.

Zbyt wysoka rata

W zależności od wieku kredytobiorcy okres spłaty kredytu może być krótszy od oczekiwań. Dzieje się tak dlatego, że banki skracają okres kredytowania dla osób zbliżających się do pewnego określonego wieku. Stosowana jest ogólna zasada, że suma wieku klienta i okresu spłaty nie może przekroczyć pewnych wartości. W jednych bankach jest to 70 w innych 75 a w dwóch bankach 80 lat. Na przykład, osoba w wieku 60 lat może spłacać raty na dziesięć, piętnaście, maksymalnie 20 lat. Im krótszy okres kredytowania tym wyższa rata i wyższe wymagane dochody.

Obniżenie zdolności kredytowej ze względu na wiek kredytobiorcy

Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego muszą liczyć się z obniżeniem ich zdolności kredytowej przez banki. W przypadku kobiet jest to 60 lat a mężczyzn 65 lat. Przyczyną tego jest narzucona im tak zwana rekomendacja. Dokument ten, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego, skierowany jest do banków. Określa on dobre praktyki, które powinny być stosowane przez te instytucje podczas oceny zdolności kredytowej klientów.

Obniżenie zdolności kredytowej ze względu na płeć kredytobiorcy

Płeć ma również znaczenie dla wyliczenia zdolności kredytowej. Jednak tylko wtedy, gdy ostatnia rata kredytu hipotecznego przekracza 60 lat u kobiet i 65 u mężczyzn. Dlatego w takim przypadku dobrze jest sprawdzić swoją zdolność kredytową skracając okres spłaty kredytu hipotecznego. W kalkulatorze bankowym należy tak uwzględnić ten parametr, aby uniknąć wejścia w wiek emerytalny.

Dla zobrazowania wpływu rekomendacji na zdolność kredytową przygotowałem poniższe wyliczenia. Przedstawiają maksymalną wysokość kredytu jaką mogą uzyskać osoby w zależności od ich wieku. Do porównania przyjąłem dwa scenariusze.

Wiek klienta a zdolność kredytowa – dla małżeństw w różnym wieku z dochodem netto 8000 zł i okresem spłaty 15 lat, bez dodatkowych zobowiązań i osób na utrzymaniu.

Wiek klienta a zdolność kredytowa – dla jednego kredytobiorcy, osobno dla kobiet i dla mężczyzn w różnym wieku z dochodem netto 4000 zł. bez dodatkowych zobowiązań i osób na utrzymaniu.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu