14 czerwca 2020

Koronawirus a kredyty hipoteczne

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, w ostatnim czasie banki wprowadziły wiele zmian w swoich ofertach:

Pierwsza zmiana to podwyższenie marż dla kredytów hipotecznych w granicach od 0,2% do 0,5%.
Ale co zaskakujące, obecny jego koszt jest niższy niż na początku stycznia 2020 roku. Czyli jest taniej jak było. Jest to spowodowane obniżeniem stawki WIBOR, która stanowi zmienny składnik finalnego oprocentowania dla kredytobiorców.

Druga zmiana to wydłużenie się całego procesu kredytowego.
Jest to spowodowane m.in. zmniejszeniem stanu osobowego w bankach, skróceniem godzin funkcjonowania oddziałów oraz wydłużeniem czasu uzyskiwania dokumentów z urzędów, które w wielu przypadkach są niezbędne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny.

Trzecia zmiana to zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych.
Niektóre banki zawiesiły udzielanie kredytów osobom uzyskującym dochody z tytułu działalności gospodarczej, umów zleceń oraz umów o dzieło.
Poniżej przedstawiam aktualne zmiany w bankach udzielających kredytów hipotecznych:

 • Alior Bank – 4 maja ograniczył kredytowanie klientów uzyskujących dochód z działalności gospodarczej z określonych branż. Od 1 kwietnia obniżył marżę na kredyty hipoteczne o 0,2%.
 • BNP Paribas – 10 lipca zaostrzył udzielanie kredytów hipotecznych. Teraz akceptuje tylko dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony oraz “swoich” klientów i w dodatku spełniających warunek wpływów wynagrodzenia od minimum 6 miesięcy. 6 lipca podwyższył marże o 0,1%. 1 kwietnia podwyższył marżę o 0,3%.
 • Citi Handlowy – 24 kwietnia podwyższył minimalny wkład własny dla prowadzących działalność gospodarczą z 20% do 30%. Oprócz tego, podwyższył marżę o 0,2%. Bank w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie do zdolności kredytowej przyjmuje dochód zasadniczy. Zawiesił tym samym akceptację dodatkowych składników wynagradzania.
 • ING – 1 kwietnia zwiększył udział własny na zakup nieruchomości z 20% do 30%. Ponadto zawiesił możliwość kredytowania dla osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej, umów zleceń i umów o dzieło. Od 16 marca zwiększył marżę od 0,3% do 0,5% (w zależności od rodzaju oferty kredytowej).
 • mBank – 4 maja zawiesił możliwość kredytowania dla osób uzyskujących dochody z umów zleceń i umów o dzieło. Od 1 kwietnia zwiększył marżę o 0,2% i zaostrzył kryteria przyznawania kredytów hipotecznych. Wprowadził również ograniczenia w uzyskaniu kolejnego kredytu hipotecznego (łącznie z nowo udzielonym przez bank), poprzez zwiększenie wkładu własnego do 30%, jeśli jest to trzeci kredyt hipoteczny i 40% , jeśli jest to czwarty kredyt hipoteczny.
 • Millenium – od 29 czerwca podwyższył marżę o 0,2% przy wkładzie własnym poniżej 20%. 5 maja podwyższył marżę o 0,2% dla kredytów z wkładem własnym mniejszym od 20%. Zawiesił udzielanie kredytów osobom, uzyskującym dochody z działalności gospodarczej w wybranych branżach, jak również ich pracownikom. Wyjątkiem są pracownicy zatrudnieni w firmach o mocnej i ustabilizowanej sytuacji rynkowej. W przypadku kredytu, w którym jest jedno źródło dochodów, zawieszono możliwość jego udzielania dla:

  1. Prowadzących działalność gospodarczą w pozostałych branżach, kiedy okres jej prowadzenia jest krótszy niż 24 miesięcy.
  2. Umowy zlecenia i umowy o dzieło.
  3. Umów o pracę kontraktów z terminem ich zakończenia w ciągu 6 miesięcy.

  Bank ograniczył również dla dochodów z umowy o pracę, akceptowany udział premii i dodatków (do wysokości 20% podstawowego wynagrodzenia). Zwiększył również minimalny udział wkładu własnego z 10% do 20% w miastach powyżej 750 tys. mieszkańców. W pozostałych miastach obniżył maksymalną kwotę kredytu do 500 tys. zł.
 • PEKAO SA – 28 kwietnia zawiesił możliwość kredytowania dla osób uzyskujących dochody z zagranicy oraz umów zleceń i umów o dzieło. Zaostrzył kryteria udzielania kredytów w branżach zagrożonych. Wprowadził również ograniczenie ilości obsługiwanych kredytów do dwóch, łącznie z nowo udzielonym przez bank. PEKAO zwiększyło wymagany wkład własny do 30%, w przypadku zabezpieczenia w postaci domu lub lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m2. Zwiększył też wymóg wkładu własnego z 10% do 20% dla osób o dochodach poniżej 150% średniej krajowej i z 10% do 15% dla uzyskujących dochód powyżej 150% średniej krajowej. Od 1 kwietnia bank podwyższył marżę od 0,3% do 0,5%.
 • PEKAO Bank hipoteczny –  28 kwietnia przywrócił możliwość realizowania wniosków składanych przez internet. Obniżył też dla tych wniosków marżę o 0,2% – 0,4%. Od 8 kwietnia bank zwiększył minimalny wkład własny z 10% do 20% oraz zawiesił udzielanie kredytów hipotecznych osobom uzyskującym dochody z działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia podwyższył marżę o 0,2% dla kredytów realizowanych w tradycyjnej formie papierowej. Ponadto zawiesił udzielanie kredytów hipotecznych za pośrednictwem internetu.
 • PKO BP – 1 kwietnia zwiększył minimalny wkład własny z 10% do 20%. Zaostrzył też przyznawanie kredytów prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom uzyskującym dochody z umowy zlecenia i dzieło.
 • Santander Bank Polska –  od 3 czerwca zwiększył minimalny wkład własny z 10% do 20%. 4 maja zrezygnował z kredytów dla tzw. wolnych zawodów. 6 kwietnia zawiesił możliwość kredytowania dla osób uzyskujących dochody z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie, a także umowy o pracę na czas określony oraz działalności gospodarczej (dla wybranych branż).

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu