7 kwietnia 2022

Zdolność kredytowa w bankach w kwietniu

Postanowiłem sprawdzić jaka jest zdolność kredytowa w bankach w kwietniu na kredyt hipoteczny. Dlatego okazją do tego było wprowadzenie nowego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiana ta spowodowała istotne obniżenie możliwości finansowych klientów.

Jakie zalecenia muszą stosować banki od 01 kwietnia 2022 r.?

Po pierwsze. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki muszą uwzględniać wyższe koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

Po drugie. Środki przeznaczane co miesiąc na spłatę rat i innych zobowiązań finansowych nie powinny przekraczać 40 proc. dochodów dla osób o niższych zarobkach i 50 proc. – przy wyższym wynagrodzeniu.

Po trzecie. Bank musi przyjąć dodatkowy bufor bezpieczeństwa na wypadek dalszego wzrostu stóp procentowych o 5%.

Te trzy elementy zastosowane razem przełożyły się na znaczne obniżeni zdolności kredytowej w stosunku do tej liczonej jeszcze kilka dni wcześniej tj. 29 marca 2022 r. Dwa miesiące temu dokonałem dokładnych analizy zdolności kredytowej w ośmiu bankach. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>>.

Dlatego moje wyliczenia postanowiłem skonfrontować z innym porównywarkami pięciu portali finansowych dostępnych w Internecie. W związki z tym nagrałem film z ekranu mojego komputera z komentarzem. Ten materiał wideo pokazuje sposób postępowania osób poszukujących kalkulatorów, wyliczających zdolność kredytową. Pokazuje wyniki jakie tą drogą uzyskują. W rezultacie efekt końcowy okazał się dla mnie zaskakujący.

Zdolność kredytowa według portali finansowych

W tym celu dokonałem analizy danych zawartych w sześciu portalach internetowych. Portale te wyświetliły mi się na pierwszej stronie listy wyszukiwań wyrażenia “kalkulator zdolności kredytowej”.

Poniższy film, nagrany wraz z moim komentarzem, porównuje uzyskane wyniki poszczególnych portali kredytowych z moimi obliczeniami. Wprowadziłem do nich scenariusz dla 4-osobowej rodziny z dochodem netto 10 tys. zł. netto, bez posiadanych zobowiązań i okresem spłaty 30 lat. W informacjach przedstawionych przez te portale widać spore różnice wysokości maksymalnej kwoty kredytu. Jednak to co najważniejsze to zdolność kredytowa, jaką potencjalny kredytobiorca może zobaczyć. Jest ona dwukrotnie wyższa od tej wyliczonej przez mnie. Moim zdaniem portale finansowe aktualizują swoje kalkulatory z dużym opóźnieniem. Widać, że nie uwzględniły jeszcze zaleceń KNF, wprowadzonych od 1 kwietnia 2022 r.

Założenia przyjęte do wyliczenia zdolności kredytowej w bankach w kwietniu

Wyliczenie zdolności kredytowej jest najważniejszym etapem w całym procesie kredytowym. Sprawia też najwięcej trudności wielu ekspertom kredytowym. Błędnie wyliczona zdolność kredytowa jest główną przyczyną odmowy udzielenia kredytu w bankach. Więcej na ten temat dowiesz się tu >>>

Postanowiłem ponownie przeanalizować możliwości finansowych klientów po wejściu od 1 kwietnia 2022 r. zaleceń KNF. Dzięki temu można łatwo porównać jak w krótkim czasie zmniejszyła się zdolność kredytowa.

Wszystkich wyliczeń dokonałem w oparciu o specjalistyczne kalkulatory w ośmiu bankach. Uwzględniają już wszystkie podwyżki stóp procentowych oprócz ostatniej tj. z 6 kwietnia 2022 roku.

Wyniki moich wyliczeń przedstawiłem w formie prostych i czytelnych tabeli.

Do analizy przyjąłem następujące założenia:

    1. Dochód netto od 2,5 tys. zł do 10 tys. zł.

    2. Zmieniający się próg dochodowy co 500 zł.

    3. W oparciu o cztery scenariusze – dla osób samotnych, jak i rodzin bez dziecka, z jednym dzieckiem oraz dwójką dzieci.

Do wyliczenia zdolności kredytowej oparłem się na dodatkowych założeniach:

  1. Przyjąłem okres kredytowania 30 lat.
  2. Obliczenia dokonałem na dzień 07 kwietnia 2022 r. Stawka WIBOR 3M wynosiła 4,92% a 6M 5,19%. Więcej na temat WIBOR dowiesz się tutaj >>>
  3. Z założeniem 20 procent wkładu własnego.
  4. Nie uwzględniłem posiadanych przez kredytobiorców żadnych obciążeń kredytowych.
  5. Przyjąłem położenie nabywanej nieruchomości w miastach liczących między 100 tys. a 200 tys. mieszkańców.
  6. Nie uwzględniłem wieku kredytobiorców. Więcej o wpływie roku urodzenia oraz płci na obniżenie zdolności kredytowej znajdziesz tutaj >>>

Tabele przedstawiające jak jest maksymalna zdolność kredytowa w bankach w kwietniu

W związku z tendencją wzrostu stawek WIBOR podana w tabelach maksymalna zdolność kredytowa w bankach w kwietniu może być na dzień dzisiejszy nieco niższa. Nie uwzględniłem w liczeniu zdolności kredytowej siódmej podwyżki stóp procentowych wprowadzonych przez Radę Polityki pieniężnej w dniu 06 kwietnia 2022 r.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu