3 czerwca 2022

Rankingi kredytów hipotecznych w czerwcu

Przedstawiam najnowszy ranking kredytów hipotecznych w czerwcu, uwzględniający podwyżkę stóp procentowych po ósmej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Uwzględniłem w nim również obniżki marż w kilku bankach.

Ranking kredytów hipotecznych jest najczęściej wyszukiwanym wyrażeniem związanym z tematyką kredytów. Dlatego postanowiłem zrobić zestawienie kredytów hipotecznych według najpopularniejszych portali finansowych i porównać z moimi wyliczeniami.

Ranking kredytów hipotecznych według najpopularniejszych portali finansowych

Poniżej przedstawiam analizę zebranych informacji o rankingach kredytów hipotecznych dostępnych na stronach pięciu portali finansowych. Prezentuję w nim sposób sposób postępowania większości osób poszukujących wiarygodnych informacji na ten temat w Internecie. W wyszukiwarce wpisałem hasło ,,ranking kredytów hipotecznych” i w prowadziłem w kalkulatorach takie same parametry kredytowe. Do wyliczeń przyjąłem kwotę 350 tys. zł. z okresem spłaty 30 lat w ratach równych dla zmiennego oprocentowania i 20% wkładem własnym. Była to średnia wysokość kredytu hipotecznego udzielona przez banki w IV kwartale 2022 roku.

Poniższy film, który nagrałem wraz z moim komentarzem, porównuje uzyskane wyniki poszczególnych portali kredytowych. Widać tu spore różnice w kolejności zajmowanych miejsc przez poszczególne banki na stronach portali finansowych. Tym razem nie ma aż tak dużych różnic w wysokości raty i kosztach kredytu jak było to jeszcze kilka miesięcy temu. Było to w marcu po czterech podwyżkach stóp procentowych. Znajdziesz go tutaj >>>. Wyjątek stanowi portal bankier.pl, który znacznie niedoszacował faktyczne koszty kredytowe.

Ranking kredytów hipotecznych w czerwcu według portali finansowych.

W każdym z tych kalkulatorów moją uwagę zwróciło duże zróżnicowanie zajmowanych pozycji poszczególnych banków. W swoich wyliczeniach nieco inaczej podszedłem do tego zagadnienia. Wynika to z pewnej specyfiki konstruowania ofert do kredytów hipotecznych przez banki. Dlatego sposób prezentacji moich rankingów wyjaśniam w dalszej części.

Wiele lat temu skonstruowałem jeden z pierwszych kalkulatorów porównujących bankowe oferty kredytów hipotecznych w Polsce. Dzięki temu łatwiej jest mi dzisiaj dokonywać wszelkich analiz, porównań oraz wyliczenia ofert kredytowych. Więcej na ten temat znajdziesz chyba tutaj >>>

Przyjęte kryteria do sporządzenia mojego rankingu

Mój ranking sporządzony jest na dzień 13.06.2022r. Do wyliczeń przyjąłem kwotę 350 tys. zł. z okresem spłaty 30 lat w ratach równych i zmiennym oprocentowanie. Była to średnia wysokość kredytu hipotecznego udzielona przez banki w IV kwartale 2021 roku. Oferty podzieliłem na dwie grupy:

– 10% wkład własny

– 20% wkład własny

Według mnie najlepszym kryterium porównującą oferty kredytów hipotecznych jest ich całkowity koszt. Składają się na nie:

– odsetki

– prowizje

– ubezpieczenie na życie

– ubezpieczenie od utrata pracy

Teraz doszedł jeszcze dodatkowy czynnik wzrostu oprocentowania w bankach. Jest nim spora różnica pomiędzy WIBOR 3M a WIBOR 6M. W rezultacie o ile przed podwyżką różnica między tymi parametrami wynosił tylko 0,04% to teraz osiągnęła poziom 0,26%. W grudniu różnica między WIBOR 3M a WIBOR 6M wynosiła 0,26% a w styczniu 0,35%.

Jakie mogą być kryteria uzyskania najtańszej oferty w bankach?

 1. Bycie jego klientem.

    2. Wysoki dochód na przykład 10 tys. zł netto miesięcznie.

    3. Zatrudnienie w wybranych sektorach gospodarki.

    4. Nabycie dodatkowego ubezpieczenia na życie.

    5. Nabycie karty kredytowej i aktywne korzystanie z niej.

    6. Nabycie ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem banku.

    7. Zakup nieruchomości tylko w wybranych, największych aglomeracjach miejskich w Polsce.

    8. Wniosek kredytowy składany przez dwie osoby uzyskujące dochody.

Dlaczego dwa rankingi a nie jeden?

Aby skorzystać z najniższego oprocentowania w każdym banku należy nabyć dodatkowe produkty. W niektórych z nich skorzystanie z najtańszych ofert kredytowych dla większości klientów jest trudne do spełnienia lub niemożliwe.

Dlatego w moich wyliczeniach przygotowałem dwa rankingi. Pierwszy z rankingów zawiera tylko te produkty dodatkowe banku, które mają wpływ na obniżkę kosztu kredytu. Ponadto spełnione są w nim minimalne warunki promocji obowiązujące w danym momencie, osiągalne przez każdego klienta. Z oferty wyłączyłem dodatkowe warunki, obniżające marże, trudne lub niemożliwe do spełnienia. Ranking ten nazwałem po korekcie dostępności.

Drugi ranking zawiera maksymalną obniżkę kosztów kredytu w zamian za skorzystanie ze wszystkich dodatkowych produktów w danym banku. Nazwałem go rankingiem przed korektą dostępności.

Ranking kredytów hipotecznych po korekcie dostępności

W nowym rankingu w czerwcu dodałem wysokość raty kredytu. Raty te nie uwzględniają składki ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w ramach promocji w części banków. Dzięki niemu koszt kredytu jest na niższym poziomie. W mBank i Santander takie ubezpieczenie musi być opłacane przez min. 5 lat. W ING i BNP przez trzy lata. W Millennium ubezpieczenie na życie musi być w całym okresie kredytowania. Dlatego poniższa rata w Millennium zawiera to ubezpieczenie. W BNP obowiązek korzystania z ubezpieczenia na życie w całym okresie kredytowania występuje tylko, jeśli jest jeden dochód w rodzinie. W poniższym wyliczeniu założyłem dwa dochody.

Dodatkowe produkty ujęte w obniżce marży

W poniższych założeniach przyjąłem obniżki w bankach w ramach ofert promocyjnych. Aby z nich skorzystać należy nabyć podstawowe produkty.

 1. W PKO BP – W promocyjnym oprocentowaniu przyjąłem kartę kredytową + wpływ na ROR min 3 tys. zł + ubezpieczenie 4-letnie ubezpieczenie. Można również skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia na życie. Obniży się wtedy oprocentowanie, ale koszt kredytu będzie wyższy. Dlatego w założeniach nie uwzględniłem tego produktu.
 2. ING Bank Śląski – należy skorzystać z ubezpieczenia na życie przez 3 lata i spełnić warunek wpływu na ROR min. 2 tys. zł. Oferta zawiera promocję, która bank nazywa łatwy start tj. bez prowizji banku, ale w zamian z wyższa marżą.
 3. Santander Bank – dodatkowe produkty obniżające marżę muszą być wykupione na min. 5 lat. Są to ubezpieczenie na życie na min. 5 lat, ROR + wpływ dochodów min. 2,5 tys. zł/m-c + ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem banku, karta kredytowa z transakcjami 500 zł/m-c.
 4. Millennium Bank – obowiązkowe ubezpieczenie na życie w całym okresie + ROR + wpływ dochodów (min. dwukrotność wysokości raty) + transakcje kartą płatnicza na min. 500 zł/m-c.
 5. Alior Bank – prowizja banku 2% + ROR z wpływami wynagrodzenia min. 2 tys./m-c.
 6. mBank – ROR + wpływ wynagrodzenia w wysokości min. dwukrotność raty kredytu + ubezpieczenie na życie na min. 5 lat.
 7. BNP Paribas – jeden dochód w rodzinie + ROR + wpływ 2,5 tys./m-c + ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem banku + jedna płatność kartą płatniczą/m-c.
 8. Bank BPS – założenie ROR + ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem banku
 9. City Bank – wpływ na ROR 5 tys. zł/m-c.

Ranking kredytów hipotecznych przed korektą dostępności

Raty te nie uwzględniają składki ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w ramach promocji niektórych baków. Dzięki niemu koszt kredytu jest na niższym poziomie. W mBank, Santander takie ubezpieczenie musi być opłacane przez min. 5 lat. W ING i BNP trzy lata. W Millennium ubezpieczenie na życie musi być w całym okresie kredytowania. Dlatego poniższa rata w Millennium zawiera już to ubezpieczenie. W BNP obowiązek korzystania z ubezpieczenia na życie w całym okresie kredytowania występuje tylko, jeśli jest jeden dochód w rodzinie. W poniższym wyliczeniu założyłem dwa dochody. Dzięki temu kredyt jest tańszy.

Dodatkowe produkty ujęte w obniżce marży

 1. W PKO BP – niższa marża jest dla klientów banku. Można również skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia na życie. Obniży się wtedy oprocentowanie, ale koszt kredytu będzie wyższy. Dlatego w założeniach nie uwzględniłem tego produktu. W promocyjnym oprocentowaniu przyjąłem kartę kredytową + wpływ na ROR min 3 tys. zł + ubezpieczenie 4-letnie ubezpieczenie.
 2. ING Bank Śląski – wyliczeń dokonałem dla oferty, którą bank nazywa lekką ratą. Mamy tu niższą marżę, ale dodatkowy koszt prowizji banku. Nie można jej jednak doliczyć do kredytu. Musi zostać zapłacona gotówką. Nie każda osoba będzie posiadała wystarczające środki na jej zapłacenie. Ponadto należy skorzystać z ubezpieczenia na życie przez 3 lata i spełnić warunek wpływu na ROR min. 2 tys. zł.
 3. Santander Bank – uwzględniłem marże dla klientów banku i dochodzie netto jednej osoby min 10 tys. zł. Inne dodatkowe produkty obniżające marżę muszą być wykupione na min. 5 lat. Są to ubezpieczenie na
 4. Millennium Bank – obowiązkowe ubezpieczenie na życie w całym okresie + ROR + wpływ dochodów (min. dwukrotność wysokości raty) + transakcje kartą płatnicza na min. 500 zł/m-c.
 5. Alior Bank – ubezpieczenie na życie na pięć lat + ROR z wpływami wynagrodzenia min. 2 tys./m-c.
 6. mBank – ROR + wpływ dochodów min. 7 tys. zł/m-c + ubezpieczenie na życie na min. 5 lat + 15 transakcji kartą do konta miesięcznie.
 7. BNP Paribas – dwa dochody w rodzinie + ROR + wpływ 2,5 tys./m-c + ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem banku + jedna płatność kartą płatniczą/m-c.
 8. Bank BPS – transakcje kartą kredytową min 25 tys./rok + wpływ wynagrodzenia 10 tys./m-c.
 9. City Bank – wpływ na ROR 8 tys. zł/m-c.

W poniższych założeniach przyjąłem maksymalne obniżki w bankach. Zaznaczyłem je pogrubioną czcionką. Aby z nich skorzystać należy nabyć podstawowe produkty dla oferty promocyjnej oraz spełnić dodatkowe kryteria. Nie każdy klient może je spełnić. Dlatego najniższy koszt kredytu nie będzie możliwy do osiągnięcia przez wiele osób. Pogrubiona czcionką zaznaczyłem te warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z najniższej marży.

Pozytywne i negatywne zmiany w czerwcu w ofertach banków oferujących kredyty hipoteczne

Negatywną wiadomością w nowym rankingu jest podwyższenie marż w mBanku oraz wycofanie się przez BNP z udzielania kredytów dla klientów nie mających żadnych produktów w tym banku.

Pozytywną zmianą w stosunku do poprzednich miesięcy jest szybsze wydawania decyzji kredytowej. Jest to skutek mniejszego zainteresowania kredytami hipotecznymi po czterech podwyżkach stóp procentowych. Ostatnio w jednym z banków udało mi się uzyskać ostateczną decyzję kredytową w ciągu 3 dni. Jeśli taka tendencja się utrzyma to korzystniej będzie wziąć kredyt hipoteczny po kolejnych obniżkach marż niż w 2021 roku.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu