2 marca 2024

Kredyt dla osób uzyskujących dochody za granicą

Rekomenduję, aby osoby uzyskujące dochody zagraniczne udzieliły pełnomocnictwa notarialnego do kredytu i zakupu nieruchomości zaufanej osobie w Polsce. Taki dokument można sporządzić zarówno w naszym kraju jak i kraju uzyskiwanego dochodu. Dzięki temu podpisanie wniosków kredytowych, umowy kredytowej czy aktu notarialnego zakupu nieruchomości jest w miejscu zamieszkania pełnomocnika klienta w Polsce. Nie jest wtedy wymagana osobista obecność klienta do wykonania tych czynności. Posiadamy odpowiednie wzory pełnomocnictw, akceptowanych przez banki. Dla wygody klientów cała procedura kredytowa, wszystkie uzgodnienia warunków kredytowych odbywa się w formie telefonicznej i mailowej.

Dlaczego osoby uzyskujące dochody w walucie nie mogą wziąć kredytu w złotówkach?

Banki w Polsce muszą udzielać kredyty hipoteczne w dominującej walucie uzyskiwanego dochodu klientów. Powodem jest tzw. Rekomendacji S narzucona bankom przez organ kontrolującym ich działalność – Komisję Nadzoru Finansowego. Rekomendacja ta weszła w życie 01.07.2014 roku.

Cytat z Rekomendacji S – “Bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód. Także w przypadku klientów o wysokich dochodach.”

Kryteria jakie muszą spełniać osoby uzyskujące dochody za granicą

Osoby uzyskujące dochody za granicą naszego kraju, w tym marynarze, muszą spełniać następujące kryteria i wymogi:

1. Posiadać obywatelstwo polskie.
2. Posiadać zameldowanie w Polsce.
3. Obywatele polscy, będący w związku małżeńskim lub nieformalnym z obywatelami innych państw, nie mogą łączyć z nimi dochodów. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy współmałżonek – obcokrajowiec uzyskuje dochody w Polsce. Jeśli jego dochody uzyskiwane są poza granicami naszego kraju to w takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest dokonanie rozdzielności majątkowej w Polsce.
4. Obywatele polscy, będący w związku małżeńskim lub nieformalnym z obywatelami innych państw, mogą razem nabywać nieruchomość na terenie Polski. Jednakże występują tutaj ograniczenia w nabywaniu nieruchomości.

Kompendium wiedzy o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców znajdziesz tutaj>https://www.tomaszewskikredyty.pl/nabywanie-nieruchomosci-w-polsce-przez-cudzoziemcow/>

Osoby uzyskujące dochody tylko w walucie

Na dzień dzisiejszy, dwa banki posiadają w swojej ofercie kredyt dla Polaków uzyskujących dochody poza granicami naszego kraju. Obywatele innych państwa uzyskujących dochody w walucie nie mogą starać się o kredyt hipoteczny w Polsce.

W jednym banku akceptowane są dochody w euro, koronach norweskich i koronach szwedzkich. Istotny warunek jaki dodatkowo trzeba spełnić to wpływ dochodów w walucie na rachunek walutowy w dowolnym banku a Polsce. Jednakże wpływy te muszą być dokonywane minimum 6 m-ce prze dniem złożenia wniosku kredytowego na kredyt walutowy.

W drugim banku akceptowane są dochody tylko w euro. Za to maksymalny okres spłaty wynosi 30 lat. Dla osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii banki wycofały możliwość udzielnie kredytu w funtach.

Jest jedna możliwość starania się o kredyt hipoteczny w Polsce dla tych osób. Przelew wynagrodzenia powinien być wówczas w euro. Okres jaki musi minąć od pierwszego przelewu w tej walucie co jakiś czas się zmienia. Obecnie jest to 3 m-ce w jednym banku i może być dokonywany na konto w Wielkiej Brytanii. Drugi bank stawia dwa warunki dotyczące przelewów wynagrodzenia. Muszą być dokonywane tylko do dowolnego banku w Polsce i od minimum 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku kredytowego.

Dochody łączone w walucie i złotówkach. Wyższy dochód w walucie.

W przypadku łączenia dochodów klienta lub gospodarstwa domowego w walucie i złotówkach jest możliwość udzielenia kredytu w złotówkach. Dwa banki w Polsce akceptują takie dochody. Łączyć dochody można ze współmałżonkiem, rodzicami lub innymi osobami uzyskujących dochody, ale pod warunkiem, że razem tworzą jedno gospodarstwo domowe. Kredyt udzielany jest wtedy w złotówkach.

Jednak dochód w walucie obniżany jest do poziomu 50% dochodów uzyskiwanych przez drugą osobę w złotówkach.

Przykład. Dochód/dochody w walucie po przeliczeniu na złotówki – 20 tys. Dochód/dochody w złotówkach – 10 tys. zł. Łączny dochód przyjęty w tych dwóch bankach wyniesie 15 tys. zł, Ponieważ przyjęty będzie 100% dochodu w złotówkach i 50% dochodów w złotówkach dla dochodu uzyskiwanym w walucie.

Istnieje możliwość akceptacji dochodu w przypadku gdy klient uzyskuje dochody w walucie obcej. Warunkiem koniecznym jest to, że są one wypłacane w PLN. Dodatkowo bank jest w posiadaniu informacji iż, kurs wymiany/przewalutowania wynagrodzenia stosowany przez pracodawcę jest ustalony jako stały. Kurs ten uważa się za stały, jest ustalony jest nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W takim przypadku przyjmuje się, iż dochód jest uzyskiwany w walucie PLN a nie obcej. Dla takiego scenariusza bank przyjmuje, że ryzyko walutowe obciąża pracodawcę a nie klienta.

Dochody w walucie a wysokość minimalnego wkładu własnego

Minimalny wkład własny na zakup nieruchomości lub budowę domu jest różna. W przypadku pierwszego banku wymagany wkład własny to minimum 30%, ale okres spłaty kredytu to maksymalnie 15 lat. Dla wkładu 40% okres kredytowania to maksymalnie 20 lat. Wkład ten może zostać podwyższony do 2,99%. Powodem tego są dodatkowe koszty banku doliczone do kredytu. Jest nią prowizja prowizja w wysokości 2,99%.

W drugim banku minimalny wkład własny to 26% a okres spłaty kredytu hipotecznego wynosi to 30 lat. Wkład ten może zostać podwyższony do 28% lub 31%. Powodem tego są dodatkowe koszty banku doliczone do kredytu. W jednej ofercie z prowizją 2%, jeśli wycena będzie wyższa o 2% w stosunku do ceny nabywanej nieruchomości minimalny wkład pozostanie na poziomie 26%. W drugiej ofercie dodatkowe koszty doliczone do kredytu stanowią 5%. Jeśli wycena będzie wyższa o 5% w stosunku do ceny nabywanej nieruchomości minimalny wkład pozostanie na poziomie 26%.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu