12 czerwca 2020

Kredyt dla osób uzyskujących dochody za granicą

Dla wygody klientów cała procedura kredytowa odbywa się w formie telefonicznej i mailowej. Namawiamy do udzielenia pełnomocnictwa notarialnego do kredytu i zakupu nieruchomości zaufanej osobie. Taki dokument można sporządzić zarówno w naszym kraju jak i kraju uzyskiwanego dochodu. Dzięki temu podpisanie wniosków kredytowych, umowy kredytowej czy aktu notarialnego zakupu nieruchomości jest w miejscu zamieszkania pełnomocnika klienta w Polsce. Nie jest wtedy wymagana osobista obecność klienta do wykonania tych czynności. Posiadamy odpowiednie wzory pełnomocnictw, akceptowanych przez banki.

Dlaczego osoby uzyskujące dochody w walucie nie mogą wziąć kredytu w złotówkach?

Banki w Polsce muszą udzielać kredyty hipoteczne w dominującej walucie uzyskiwanego dochodu klientów. Powodem jest tzw. Rekomendacji S narzucona bankom przez organ kontrolującym ich działalność – Komisję Nadzoru Finansowego. Rekomendacja ta weszła w życie 01.07.2014 roku.

Cytat z Rekomendacji S – “Bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód. Także w przypadku klientów o wysokich dochodach.”

Kryteria jakie muszą spełniać osoby uzyskujące dochody za granicą

Osoby uzyskujące dochody za granicą naszego kraju, w tym marynarze, muszą spełniać następujące kryteria i wymogi:

1. Posiadać obywatelstwo polskie.
2. Posiadać zameldowanie w Polsce.
3. Obywatele polscy, będący w związku małżeńskim z obywatelami innych państw UE, nie mogą łączyć z nimi dochodów. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest dokonanie rozdzielności majątkowej w Polsce.
4. Obywatele polscy, będący w związku nieformalnym z obywatelami innych państw UE, mogą razem nabywać nieruchomość na terenie Polski. W takim przypadku jedynym kredytobiorcą jest obywatel Polski, a jego partner wyraża zgodę na obciążenie hipoteką nabywanej nieruchomości. W takiej sytuacji obcokrajowiec nabywa udziały w nieruchomości za gotówkę, a Polak/Polka na swój udziały zaciąga kredyt.

Osoby uzyskujące dochody tylko w walucie

Na dzień dzisiejszy, dwa banki posiadają w swojej ofercie kredyt dla Polaków uzyskujących dochody poza granicami naszego kraju.

Akceptowane są dochody w euro, koronach norweskich, dolarach i koronach szwedzkich. Dla osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii banki wycofały możliwość udzielnie kredytu w funtach. Jest jedna możliwość starania się o kredyt hipoteczny w Polsce dla tych osób. Przelew wynagrodzenia powinien być wówczas w euro. Okres jaki musi minąć od pierwszego przelewu w tej walucie co jakiś czas się zmienia. Obecnie jest to 3 m-ce w jednym banku i może być dokonywany na konto w Wielkiej Brytanii. Drugi bank stawia dwa warunki dotyczące przelewów wynagrodzenia. Muszą być dokonywane tylko do dowolnego banku w Polsce i od minimum 6 m-cy.

Dochody łączone w walucie i złotówkach. Wyższy dochód w walucie.

W przypadku łączenia dochodów klienta lub gospodarstwa domowego w walucie i złotówkach jest możliwość udzielenia kredytu w złotówkach. Dwa banki w Polsce akceptują takie dochody. Łączyć dochody można ze współmałżonkiem, rodzicami lub innymi osobami uzyskujących dochody. Kredyt udzielany jest wtedy w złotówkach.

Jednak dochód w walucie obniżany jest do poziomu 50% dochodów w złotówkach.

Przykład. Dochód/dochody w walucie po przeliczeniu na złotówki – 20 tys. Dochód/dochody w złotówkach – 10 tys. zł. Łączny dochód przyjęty w tych dwóch bankach wyniesie 15 tys. zł.

Banki udzielają kredytu w walucie najwyższego dochodu. Pozostałe dochody są brane do liczenia zdolności kredytowej w wysokości 80% faktycznego dochodu, czyli następuje deprecjacja dochodów w innych walutach o 20%. Rekomendacja miała na celu wyeliminowanie ryzyka walutowego kredytobiorcy.

Dochody łączone w walucie i złotówkach. Wyższy dochód w złotówkach.

W tym scenariuszu kilka banków udzieli kredytu w złotówkach. Zgodnie wymogami Rekomendacji S mogą udzielić kredytu tylko w walucie najwyższego dochodu. Jednak te banki nie udzielają kredytu w innej walucie niż złotówki. Dochody w walucie przyjęte do liczenia zdolności kredytowej w wysokości 80% faktycznego dochodu. Jest to podyktowane tzw. ryzykiem kursowym waluty dochodu.

Przykład. Dochód/dochody w walucie po przeliczeniu na złotówki – 10 tys. Dochód/dochody w złotówkach – 12 tys. zł. Łączny dochód przyjęty w tych dwóch bankach wyniesie 20 tys. zł. Ponieważ bank przyjmie dochód w walucie w wysokości 80% przeliczonego dochodu. W tym przypadku 80% x 10 tys. = 8 tys. zł.

Dochody w walucie a wysokość minimalnego wkładu własnego

Minimalny wkład własny na zakup nieruchomości lub budowę domu jest różna. W przypadku dochodów tylo w walucie w jednym to 20%. W drugim banku jest to 30%, ale okres spłaty kredytu hipotecznego wynosi w nim do 15 lat lub 40% z okresem spłaty do 20 lat.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu