Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowego rządowego programu kredytowego “Mieszkanie na start”. Ma on zastąpić program BK2%. Dzięki niemu będzie można uzyskać dopłaty do rat, ale tylko w wypadku kredytów wziętych do końca 2025 r. Są to dopiero zapowiedzi i nie znamy ostatecznego kształtu programu. Jest on obecnie na etapie konsultacji społecznych. Jak zapowiadają przedstawiciele ministerstwa po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych zostanie przygotowany projekt nowej ustawy. Stąd nie ma na razie więcej szczegółów dotyczących nowego programu. Planowany termin uruchomienia programu ma nastąpić w połowie 2024 r.

Poniżej przygotowałem podstawowe założenia programu kredytowego “Mieszkanie na start”. Zwracam uwagę, że każdy poniższych założeń programu może jeszcze ulec zmianie.

Kryterium wieku

Single maksymalny wiek to 35 lat, ale tylko dla singli. Bez ograniczenia wiekowego dla osób posiadające Single. partnerzy, małżeństwa bez limitu wiekowego, ale tylko jeśli posiadają min. jedno dziecko.

Kryterium braku posiadania innej nieruchomości mieszkalnej

Osoby posiadające min. trójkę dzieci mogą posiadać jedno mieszkanie.
Pozostałe osoby nie miały lub nie mają nieruchomości mieszkalnej, ani udziału w niej. Jedyny wyjątek to: Single – posiadanie udziału do 50% nabyty na drodze spadku lub darowizny. Partnerzy, małżeństwa – łącznie mogą posiadać udział do 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%.

  Wymóg nabycia nieruchomości przez wszystkich kredytobiorców.

  Osoby uczestniczące w kredycie muszą być również właścicielami nabywanej nieruchomości. Może to być na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50%.

  Cel kredytowania

  Zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego
  Budowa domu
  Pokrycie kosztów partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM)
  Pokrycie kosztów partycypacji w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS)
  Pokrycie kosztów wkład wnoszonego w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. Ale uwaga. Kredyt na te cele będzie konsumenckim a nie hipoteczny. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z żadnej z preferencyjnej formy finansowania takich wydatków.

  Wysokość dopłaty

  Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytu po wpłacie wyniesie odpowiednio:

  1,5% w przypadku jednoosobowego lub dwuosobowego gospodarstwa domowego,
  1% w przypadku trzyosobowego gospodarstwa domowego,
  0,5% w przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego,
  0% w przypadku pięcioosobowego i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

  Kryterium dochodowe

  Warunkiem uzyskania dopłat do rat ma być kryterium dochodowe.  Oparte zostanie o próg podatkowy (120 tys. zł brutto). Kryterium to będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego:
  10 tys. zł brutto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  18 tys. zł brutto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
  23 tys. zł brutto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
  28 tys. zł brutto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
  33 tys. zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

  Jeśli limit dochody zostanie przekroczony to dopłaty zostaną odpowiednio pomniejszane:
  Dla singli bez dzieci za każdą złotówkę przekroczenia limitu max. dochodu dopłata byłaby pomniejszana o 50 groszy.                                   Dla pozostałych osób po przekroczenie limitu max. dochodu dopłata byłaby pomniejszana o 25 groszy.    

  Wysokość dopłaty

  Maksymalna wartość nabywanej nieruchomości nie jest ograniczona. Również wysokość kredytu nie ma ustalonej maksymalnej wysokości. Limitowana jest za to dopłata do określonej wysokości udzielonego kredytu. Uzależniona by była od ilości osób w rodzinie.

  Messenger
  artur@tomaszewskikredyty.pl
  +48 601 643 088
  Artur Tomaszewski
  Kaszubska 10, lokal 14
  75-036 Koszalin
  Dni robocze / 9:00 — 17:00
  Soboty i niedziele / Nieczynne
  Kaszubska 10, lokal 14
  75-078 Koszalin
  Śledź na Facebooku
  menu